Toimintasuunnitelma 2023

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on pitkän linjan varsinaissuomalainen asumisen ja kiinteistönpidon edunvalvoja ja vaikuttaja ja Suomen Kiinteistöliiton kolmanneksi suurin jäsenyhdistys. Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka perustaa tarvittavia valiokuntia, toimikuntia tai työryhmiä toiminnan tueksi. Toimintasuunnitelma perustuu Kiinteistöliiton vuonna 2014 hyväksyttyyn Palveleva vaikuttaja strategiaan ja yhdistyksen 2017 hyväksyttyyn strategiaan.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi tarjoaa jäsentensä edustajille laadukkaita ja monipuolisia asumisen ja kiinteistönpidon asiantuntijapalveluja, jotka tuovat mielenrauhaa yhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja viime kädessä asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille. Jäsenten tarpeet otetaan huomioon palveluita kehittäessä. Koko toiminnan onnistumista mitataan jäsentyytyväisyyskyselyllä, joka toteutetaan tiivistettynä vuosittain. Liitto toteuttaa laajemman jäsentyytyväisyyskyselyn kolmen vuoden välein, seuraavaksi vuonna 2024.

Yhdistys edistää toimillaan kiinteistöalan toimintaympäristön ja taloyhtiöiden yleisten toimintaedellytysten kehittymistä erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Kumppanuus on toiminnan keskeisiä arvoja. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenten, yhteistyökumppaneiden, kuntien ja viranomaisten, alan yritysten, Lounais-Suomen Kiinteistöyhdistysten, Suomen Kiinteistöliiton ja liiton konserniyhtiöiden kanssa.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Jäsenmaksu perustuu kiinteistön kuutiotilavuuteen. Yhdistyksen vuosikokous päätti keväällä 2022 pitää toimintavuoden jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksuilla katetaan suurin osa yhdistyksen juoksevan toiminnan kuluista. Kasvavalla jäsenmäärällä ja sijoitetun pääoman tuotoilla rahoitetaan jäsenpalveluiden kasvua.

Suomen Kiinteistöliiton toimintavuoden teema on ”Taloyhtiöt isännöintipalveluiden hankkijoina ja käyttäjinä”. Yhdistyksen jäsenistölleen järjestämän koulutustoiminnan tavoitteena on hallitusten työskentelyn kehittäminen ja osaamistason kohottaminen. Kouluttajina toimivat yhdistyksen ja Kiinteistöliiton asiantuntijat.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee vuokratiloissa Turun keskustassa, sekä aluetoimisto Porissa. Yhdistyksen työntekijöinä Turun toimistolla työskentelevät toiminnanjohtaja, lakimies, neuvontainsinööri, järjestöassistentti sekä aluepäällikkö Porin toimistolla. Yhdistys voi lisäksi palkata korkeakouluharjoittelijan tarpeiden mukaisesti. Toimisto vastaa käytännön toiminnan järjestämisestä ja toimintasuunnitelman mukaisten asioiden täytäntöönpanosta.

Aluepäällikkö työskentelee vuonna 2020 päivitetyn alueyhteistyösopimuksen mukaan kahden yhdistyksen toiminnanjohtajana seuraavasti: Satakunta 3/5 ja Rauma 2/5. Vastaava jako toimii myös aluepäällikön kustannusten jakosuhteena. Järjestöassistentti työskentelee Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen kanssa solmitun sopimuksen mukaan 3/5 Varsinais-Suomella ja 2/5 Kanta-Hämeelle. Vastaava jako toimii myös järjestöassistentin kustannusten jakosuhteena.

Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintaa, jonka tavoitteena on vähintään 3 % jäsenmäärän kasvu tasaisesti yhdistyksen koko toiminta-alueella. Kasvu on jäsenmäärän kasvun lisäksi ammattimaisuuden, palveluvalmiuksien ja vaikuttavuuden kasvua. Kasvu tarkoittaa samalla palvelua nykyistä kattavammin alueellisesti ja maantieteellisesti. Uusille jäsenille lahjoitetaan liittymislahjana Kiinteistömedian Vastuunjakotaulukko. Lisäksi Uudistaloille lahjoitetaan Kiinteistöalan Kustannuksen Uudistalo haltuun kirja.

Jäsenhankinnan ja tunnettuuden lisäämiseksi järjestetään avoimia tilaisuuksia: Ilmastoviisas taloyhtiö tapahtuma, valtakunnalliset webinaarit, sekä Varsinais-Suomen Taloyhtiöpäivä marraskuussa. Varsinais-Suomen Taloyhtiöpäivä järjestetään yhdessä Varsinais-Suomen Isännöitsijät ry:n, Turun AMK:n ja Kiinteistömedia Oy:n kanssa.

Osallistutaan yhteistyökumppanina Valonian ja Turun AMK:n toteuttamaan hankkeeseen taloyhtiöiden energiayhteisö potentiaalin selvittämisestä, sekä energiatehokkuuden edistämisestä. Kartoitetaan yhdistyksen mahdollisuudet toimia itse päävastuullisena hanketoimijana energiatehokkuuden parantamiseen liittyvissä hankkeissa.

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen hallituksessa 16.12.2022 vahvistetaan vuosikokouksessa ja löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.