Toimintasuunnitelma 2022

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on pitkän linjan varsinaissuomalainen asumisen ja kiinteistönpidon edunvalvoja ja vaikuttaja. Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka perustaa tarvittavia valiokuntia, toimikuntia tai työryhmiä toiminnan tueksi. Toimintasuunnitelma perustuu Kiinteistöliiton vuonna 2014 hyväksyttyyn Palveleva vaikuttaja strategiaan ja yhdistyksen 2017 hyväksyttyyn kasvua kumppanuudella strategiaan.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi tarjoaa jäsentensä edustajille laadukkaita ja monipuolisia asumisen ja kiinteistönpidon asiantuntijapalveluja, jotka tuovat mielenrauhaa yhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja viime kädessä asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille. Jäsenten tarpeet otetaan huomioon palveluita kehittäessä. Koko toiminnan onnistumista mitataan jäsentyytyväisyyskyselyllä, joka toteutetaan tiivistettynä vuosittain. Liitto toteuttaa laajemman jäsentyytyväisyyskyselyn kolmen vuoden välein, seuraavaksi vuonna 2024.

Yhdistys edistää toimillaan kiinteistöalan toimintaympäristön ja taloyhtiöiden yleisten toimintaedellytysten kehittymistä erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Kumppanuus on toiminnan keskeisiä arvoja. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenten, yhteistyökumppaneiden, kuntien ja viranomaisten, alan yritysten, Lounais-Suomen Kiinteistöyhdistysten, Suomen Kiinteistöliiton ja liiton konserniyhtiöiden kanssa.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Jäsenmaksu perustuu kiinteistön kuutiotilavuuteen. Suomen Kiinteistöliitto on päättänyt pitää toimintavuoden jäsenmaksut vuoden 2021 tasolla. Yhdistyksen vuosikokous päätti myös keväällä 2021 pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksuilla katetaan suurin osa yhdistyksen juoksevan toiminnan kuluista. Kasvavalla jäsenmäärällä ja sijoitetun pääoman tuotoilla rahoitetaan jäsenpalveluiden kasvua.

Yhdistyksen jäsenistölleen järjestämän koulutustoiminnan tavoitteena on hallitusten työskentelyn kehittäminen ja osaamistason kohottaminen. Vahvistetaan Kiinteistöliiton koulutustoiminnan brändiä käyttämällä koulutuskutsuissa ja –materiaaleissa ”Kiinteistöliitto kouluttaa” -tunnusta. Kouluttajina toimivat yhdistyksen ja Kiinteistöliiton asiantuntijat.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee vuokratiloissa Turun keskustassa, sekä aluetoimisto Porissa. Yhdistyksen työntekijöinä Turun toimistolla työskentelevät toiminnanjohtaja, lakimies, neuvontainsinööri, järjestöassistentti sekä aluepäällikkö Porin toimistolla. Yhdistys voi lisäksi palkata korkeakouluharjoittelijan tarpeiden mukaisesti. Toimisto vastaa käytännön toiminnan järjestämisestä ja toimintasuunnitelman mukaisten asioiden täytäntöönpanosta.

Aluepäällikkö työskentelee vuonna 2020 päivitetyn alueyhteistyösopimuksen mukaan kahden yhdistyksen toiminnanjohtajana seuraavasti: Satakunta 3/5 ja Rauma 2/5. Vastaava jako toimii myös aluepäällikön kustannusten jakosuhteena. Järjestöassistentti työskentelee Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen kanssa solmitun sopimuksen mukaan 3/5 Varsinais-Suomella ja 2/5 Kanta-Hämeelle. Vastaava jako toimii myös järjestöassistentin kustannusten jakosuhteena. Alueyhteistyön kehittämistä jatketaan yhdessä Lounais-Suomen kiinteistöyhdistysten kanssa.

Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintaa, jonka tavoitteena on vähintään 3 % jäsenmäärän kasvu tasaisesti yhdistyksen koko toiminta-alueella. Kasvu on jäsenmäärän kasvun lisäksi ammattimaisuuden, palveluvalmiuksien ja vaikuttavuuden kasvua. Kasvu tarkoittaa samalla palvelua nykyistä kattavammin alueellisesti ja maantieteellisesti. Uusille jäsenille lahjoitetaan liittymislahjana Kiinteistömedian Vastuunjakotaulukko. Lisäksi Uudistaloille lahjoitetaan Kiinteistöalan Kustannuksen Uudistalo haltuun kirja.

Jäsenhankinnan ja tunnettuuden lisäämiseksi järjestetään avoimia tilaisuuksia: yhtiökokouskurssi, valtakunnalliset webinaarit, sekä Varsinais-Suomen Taloyhtiöpäivä lokakuussa 2022. Lisäksi osallistutaan Kiinteistöliiton Ilmastoviisaas taloyhtiö kiertueeseen keväällä. Varsinais-Suomen Taloyhtiöpäivä järjestetään yhdessä Varsinais-Suomen Isännöitsijät ry:n, Turun AMK:n ja Kiinteistömedia Oy:n kanssa. Osallistutaan yhteistyökumppanina Valonian ja Turun AMK:n toteuttamaan hankkeeseen taloyhtiöiden energiayhteisö potentiaalin selvittämisestä, sekä energiatehokkuuden edistämisestä. Selvitetään mahdollisuudet tuottaa asumisneuvontaa alueen kunnille ARAn avustuksella.

Yhdistys osallistuu yhdessä Kiinteistöliiton ja Turun AMK:n kanssa Vastuullisuus taloyhtiössä -tutkimushankkeen vuosina 2020-2022, jonka tavoitteena on selvittää voiko vastuullisuusraportoinnin avulla kehittää asunto-osakeyhtiöiden keskinäistä vertailutietoa, ja hyvän hallintotavan noudattamista Hyvin hoidetun taloyhtiön näkökulmasta.

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta myös yhdistyksen toiminnassa. Epävarmuus liittyy erityisesti erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Erilaiset tilaisuudet (koulutukset, kokoukset, verkostoitumistapahtumat jne.) järjestetään kullakin hetkellä voimassa olevien viranomaissuositusten mukaisesti. Mahdollisia toteutustapoja ovat perinteinen fyysinen tilaisuus, hybriditilaisuus tai verkkotilaisuus. Yhdistyksen toimiston työskentelyssä noudatetaan samaan tapaan viranomaisten ohjeita mahdollisen etätyöskentelyn osalta. Kaikki jäsenpalvelut pystytään tuottamaan tarvittaessa erilaisin etäyhteyksin.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen hallituksessa 18.12.2021 vahvistetaan vuosikokouksessa ja löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.