Toimintasuunnitelma 2020

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on pitkän linjan varsinaissuomalainen asumisen ja kiinteistönpidon edunvalvoja ja vaikuttaja. Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka perustaa tarvittavia valiokuntia, toimikuntia tai työryhmiä toiminnan tueksi.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi tarjoaa jäsentensä edustajille laadukkaita ja monipuolisia asumisen ja kiinteistönpidon asiantuntijapalveluja, jotka tuovat mielenrauhaa yhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja viime kädessä asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille. Jäsenten tarpeet otetaan huomioon palveluita kehittäessä. Koko toiminnan onnistumista mitataan jäsentyytyväisyyskyselyllä, joka toteutetaan vuosittain. Liitto toteuttaa laajemman jäsentyytyväisyyskyselyn kolmen vuoden välein, seuraavaksi vuonna 2021.

Yhdistys edistää toimillaan kiinteistöalan toimintaympäristön ja taloyhtiöiden yleisten toimintaedellytysten kehittymistä erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Kumppanuus on toiminnan keskeisiä arvoja. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenten, yhteistyökumppaneiden, kuntien ja viranomaisten, alan yritysten, Lounais-Suomen Kiinteistöyhdistysten, Suomen Kiinteistöliiton ja liiton konserniyhtiöiden kanssa.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Jäsenmaksu perustuu kiinteistön kuutiotilavuuteen. Suomen Kiinteistöliitto on päättänyt pitää toimintavuoden jäsenmaksut vuoden 2019 tasolla ja yhdistyksen vuosikokous teki keväällä 2019 vastaavanlaisen päätöksen. Jäsenmaksuilla katetaan suurin osa yhdistyksen juoksevan toiminnan kuluista. Kasvavalla jäsenmäärällä ja sijoitetun pääoman tuotoilla rahoitetaan jäsenpalveluiden kasvua.

Yhdistyksen jäsenistölleen järjestämän koulutustoiminnan tavoitteena on hallitusten työskentelyn kehittäminen ja osaamistason kohottaminen. Vahvistetaan Kiinteistöliiton koulutustoiminnan brändiä käyttämällä koulutuskutsuissa ja –materiaaleissa ”Kiinteistöliitto kouluttaa” -tunnusta. Kouluttajina toimivat yhdistyksen ja Kiinteistöliiton asiantuntijat.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee vuokratiloissa Turun keskustassa, sekä aluetoimisto Porissa. Turun toimistolla työskentelevät toiminnanjohtaja, lakimies, neuvontainsinööri, sekä aluepäällikkö Porin toimistolla. Yhdistys voi lisäksi palkata korkeakouluharjoittelijan kevät tai syyskaudella. Toimisto vastaa käytännön toiminnan järjestämisestä ja toimintasuunnitelman mukaisten asioiden täytäntöönpanosta. Aluepäällikkö työskentelee 2018 solmitun alueyhteistyösopimuksen mukaan kolmen yhdistyksen työntekijänä seuraavasti: V-S 2/5, Satakunta 2/5 ja Rauma 1/5. Vastaava jako toimii myös aluepäällikön kustannusten jakosuhteena.

Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintaa, jonka tavoitteena on vähintään 3 % jäsenmäärän kasvu tasaisesti yhdistyksen koko toiminta-alueella. Kasvu on jäsenmäärän kasvun lisäksi ammattimaisuuden, palveluvalmiuksien ja vaikuttavuuden kasvua. Kasvu tarkoittaa samalla palvelua nykyistä kattavammin alueellisesti ja maantieteellisesti. Uusille jäsenille lahjoitetaan liittymislahjana Kiinteistöalan Kustannuksen Vastuunjakotaulukko. Lisäksi Uudistaloille lahjoitetaan Kiinteistöalan Kustannuksen Uudistalo haltuun kirja.

Jäsenhankinnan ja tunnettuuden lisäämiseksi järjestetään avoimia tilaisuuksia: yhtiökokouskurssi keväällä, sekä Varsinais-Suomen Taloyhtiöpäivä syksyllä. Varsinais-Suomen Taloyhtiöpäivä järjestetään yhdessä Varsinais-Suomen Isännöitsijät ry:n, Turun AMK:n ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kanssa.

Yhdistys osallistuu yhdessä Kiinteistöliiton ja Turun AMK:n kanssa Vastuullisuus taloyhtiössä -tutkimushankkeen vuosina 2020-2022, jonka tavoitteena on selvittää voiko vastuullisuusraportoinnin avulla kehittää asunto-osakeyhtiöiden keskinäistä vertailutietoa, hyvän hallintotavan noudattamista sekä asukkaiden ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuuta.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen hallituksessa 17.12.2019, vahvistetaan vuosikokouksessa ja löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.