Toimintasuunnitelma 2019

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on pitkän linjan varsinaissuomalainen asumisen ja kiinteistönpidon edunvalvoja ja vaikuttaja. Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka perustaa tarvittavia valiokuntia tai työryhmiä toiminnan tueksi.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee vuokratiloissa Turun keskustassa. Toimistolla työskentelevät toiminnanjohtaja, lakimies, neuvontainsinööri, sekä osa-aikainen talous- ja veroasiantuntija. Toimisto vastaa käytännön toiminnan järjestämisestä ja toimintasuunnitelman mukaisten asioiden täytäntöönpanosta.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi tarjoaa jäsentensä edustajille laadukkaita ja monipuolisia asumisen ja kiinteistönpidon asiantuntijapalveluja, jotka tuovat mielenrauhaa yhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja viime kädessä asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille. Jäsenten tarpeet otetaan huomioon palveluita kehittäessä. Koko toiminnan onnistumista mitataan jäsentyytyväisyyskyselyllä, jonka liitto toteuttaa kolmen vuoden välein, seuraavaksi vuonna 2021.

Yhdistys edistää toimillaan kiinteistöalan toimintaympäristön ja taloyhtiöiden yleisten toimintaedellytysten kehittymistä erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Kumppanuus on toiminnan keskeisiä arvoja. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenten, yhteistyökumppaneiden, kuntien ja viranomaisten, alan yritysten, Suomen Kiinteistöliiton ja liiton konserniyhtiöiden kanssa.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Jäsenmaksu perustuu kiinteistön kuutiotilavuuteen. Suomen Kiinteistöliitto on päättänyt pitää jäsenmaksut vuoden 2018 tasolla ja yhdistyksen vuosikokous teki keväällä 2018 vastaavanlaisen päätöksen. Jäsenmaksuilla katetaan yhdistyksen juoksevan toiminnan kulut. Kasvavalla jäsenmäärällä ja sijoitetun pääoman tuotoilla tuetaan jäsenpalveluiden kasvua.

Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintaa, jonka tavoitteena on vähintään 3 % jäsenmäärän kasvu tasaisesti yhdistyksen koko toiminta-alueella. Kasvu on jäsenmäärän kasvun lisäksi ammattimaisuuden, palveluvalmiuksien ja vaikuttavuuden kasvua. Kasvu tarkoittaa samalla palvelua nykyistä kattavammin alueellisesti ja maantieteellisesti. Uusille jäsenille lahjoitetaan liittymislahjana Kiinteistöalan Kustannuksen Vastuunjakotaulukko, sekä Kiinteistöliiton tarjoama HTHJ verkkokurssi.

Aluekeskusyhteistyötä Kiinteistöliitto Satakunnan ja Rauman Kiinteistöyhdistyksen kanssa alkaa entistä syvempänä elokuussa. Alueelle palkataan yhteinen työntekijä, jonka tehtävänä on toimia Rauman ja Satakunnan yhdistysten toiminnanjohtajana ja koko alueen jäsensihteerinä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada aluekeskusyhteistyöllä synergiahyötyä jäsenpalveluiden tuottamiseen.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen hallituksessa 14.12.2018 ja vahvistettu vuosikokouksessa 18.3.2019 ja löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.