Toimikunnat

Hallituksen alaisuudessa toimii kolme toimikuntaa. Toimikuntien jäsenet voivat olla jäsenkiinteistöjen, sekä keskeisten sidosryhmien edustajia.Toimikuntien tehtävänä on osallistaa jäsenkenttää, toimia linkkinä jäsenistön, yhdistyksen toimihenkilöiden ja Suomen Kiinteistöliiton välillä. Toimikunnat käsittelevät alan ja asumisen ajankohtaisia asioita ja voivat tehdä esityksiä tai valmistella yhdistyksen kannanottoja. Yhdistyksen hallitus on vahvistanut toimikuntien kokoonpanot toimikaudeksi 2022-2023 helmikuun kokouksessa.

As-Oy-toimikunta

As-Oy toimikunnan tehtävänä on toimia taloyhtiöiden puheenjohtajista muodostuvana kehitys- ja yhteistyöryhmänä. Toimikunnan esitysten ja palautteen avulla yhdistys kykenee tuottamaan jäsentalojen tarvitsemia jäsenpalveluja sekä edesauttamaan jäsentaloja niiden pitkäjänteisen kehittämisen ja muiden tehtävien hyvässä hoitamisessa. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on seurata asunto-osakeyhtiöiden talouteen liittyviä asioita, ja esittää alueellisia toimenpiteitä kustannusten hillitsemiseksi ja talouden parantamiseksi. Toimikunta valitsee toimintavuoden aikana vuoden taloyhtiöpuheenjohtajan. Toimikunta järjestää taloyhtiön hallituksen puheenjohtajille suunnattuja vertaistukitilaisuuksia, joita kutsutaan Puheenjohtajaklubiksi.

Puheenjohtaja: Mika Artesola
Sihteeri: toiminnanjohtaja Juuso Kallio juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi
Jäsenet: Maija Merikko, Leo Kjisik, Mikko Malmi, Kai Lahtonen, Joonas Rinne, Jarkko Välimäki, Teppo Uro, Matti Helen, Katri Fältberg, Outi Mattila, Kimmo Tolvanen

Kiinteistökehitystoimikunta

Kiinteistökehitystoimikunnan tehtävänä on seurata ja tehdä esityksiä asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöjen kehittämiseen liittyen. Toimikunta seuraa korjaustoimintaa ja puuttuu siinä havaittuihin ongelmiin. Toimikunta käsittelee myös rakennuskannan energiatehokkuuden, kiinteistöjen digitalisuuden, asumisen ja kiinteistönpidon turvallisuuden, sekä onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn liittyviä asioita. Toimikunta edistää viranomaisten kanssa käytävää vuoropuhelua. Toimikunta valitsee vuoden korjaushankkeen ja vuoden turvallisuusteon taloyhtiössä.

Puheenjohtaja: Vesa Keskilä
Sihteerit: neuvontainsinööri Matts Almgrén matts.almgren@kiinteistoliitto.fi ja lakimies Heli Launto-Koho heli.launto-koho@kiinteistoliitto.fi
Jäsenet: Tatu Järvinen, Mika Varpula, Lea Samsten, Toni Aalto, Tapio Reinvall, Mikko Pentti, Jari Laitinen, Juha Söderström, Margit Tuomola, Pertti Kiiskinen, Turun rakennusvalvonnan ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen edustajat.

Kiinteistön palvelut -toimikunta

Kiinteistön palvelut -toimikunnan tehtävänä on käsitellä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden käyttämien palveluiden kehittämiseen liittyviä asioita. Toimikunta ei käsittele isännöintiyrityksien eikä isännöitsijöiden elinkeinopoliittiseen edunvalvontaan liittyviä asioita. Toimikunta jakaa vuoden palvelumyönteisin huomionosoituksen.

Puheenjohtaja: Tiia Granberg
Sihteeri: toiminnanjohtaja Juuso Kallio juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi
Jäsenet: Kalle Laitinen, Ari Vuorela, Lars Nyberg, Teemu Halenius, Juha Kangasniemi, Timo Elonen, Mika Virtanen, Joni Salmi, Timo Levonen

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.