Taloyhtiösi tukena - kotisi asialla

 • tarjoamme monipuolista osaamistamme taloyhtiöiden avuksi

 • tuemme palveluillamme taloyhtiöitä arjen haasteissa

 • järjestämme kasvavat jäsenpalvelut yhteistyössä kumppaniemme kanssa

 • olemme kasvava ja johtava kiinteistöalan alueellinen vaikuttaja

Jäsentaloyhtiön saamat palvelut tuovat mielenrauhaa yhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja viime kädessä asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille. Jäsentyytyväisyys on keskeisin toimintaamme ohjaava mittari. Organisaatiomme on tehokas, asiantunteva, ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen.

Taloyhtiön jäsenpalveluista saama hyöty voi olla tietoa, tukea, taloudellista säästöä, varautumista ennakoituihin turvallisuusriskeihin, energiatehokkuuden paranemista, asukkaitten ja osakkaitten arkitarpeiden huomiointia ja taloyhtiöiden ja asumisympäristön kehittämishankkeita.

Tuemme taloyhtiötä arjen haasteissa tarjoamalla koulutusta. Järjestämme monipuolisia koulutustilaisuuksia jäsenillemme ja johdamme alan alueellista nykyisten ja tulevien ammattilaisten koulutusta. Koulutustilaisuuksien ja -tapahtumien lisäksi kokoamme yhteen jäsenet ja alan toimijat. Yhdistyksen järjestämät koulutustilaisuudet tunnetaan asiantuntevista ja laadukkaista luennoitsijoista ja mielenkiintoisista aiheista ja ne ovat saatavilla myös online.

Yhdistyksen henkilöstö on motivoitunutta ja kyvykästä. Työtapa on itseohjautuvaa ja työajat joustavia. Me-henki, avoimuus ja luottamus ovat arvojamme. Töihin on mukava tulla ja tehdyllä työllä on merkitys. Työssä halutaan kehittyä ja siihen jokaisella on siihen mahdollisuus.

Yhtenä tavoitteenamme on jäsenmäärän kasvu. Jäsenmäärän kasvun lisäksi tavoittelemme ja arvioimme toimintamme ammattimaisuuden, palveluvalmiuksien ja vaikuttavuuden kasvua.  Kasvutavoite tarkoittaa samalla palvelua nykyistä kattavammin alueellisesti ja maantieteellisesti. Kumppanuutta arvioidaan aktiivisuudella, ammattimaisuudella ja asennoitumisella.  Parhaimmillaan kumppanuus tuottaa jäsenyhtiölle konkreettista hyötyä.

Kasvava vaikuttaja on kiinteistönomistajien alueellinen etujen valvoja. Jäsenmäärän kasvun myötä laajennamme jäsenpalveluiden kirjoa, sekä toiminnan alueellista vaikuttavuutta. Kasvavat jäsenpalvelut pystymme rahoittamaan jäsenmäärän kasvulla. Kasvu on yksi tekijöistä, jolla myös arvioimme toimintaamme.

Edunvalvonnan tavoitteena on kiinteistöihin ja asumiseen kohdistuvien velvoitteiden ja maksurasitteiden pitäminen siedettävinä, omistamisen arvostuksen lisääminen, sekä suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistäminen. Olemme toiminta-alueen kiinnostavin vaikuttaja ja asiantuntija. Yhdistykseltä kysytään kannanottoja ja lausuntoja alueen asioihin. Edustajamme ovat mukana keskeisissä työryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Kumppanuus on yksi toimintamme keskeisistä arvoista. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenten, yhteistyökumppaneiden, kuntien ja viranomaisten, alan yritysten, Suomen Kiinteistöliiton, lähimpien kiinteistöyhdistysten ja liiton konserniyhtiöiden kanssa. 

Asiakaslupauksemme ja tavoitteemme

 • tarjoamme jäsenillemme paikallisia ja laadukkaita neuvontapalvelua juridiikan, talouden, energian- ja korjaamisen, sekä suunnitelmallisen kiinteistönpidon osa-alueilla
 • neuvontapalvelut ovat laadukkaita kattaen hallinnon, talouden ja verotuksen, kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen, sekä energian käytön aihealueet
 • neuvontapalvelumme perustuvat luotettavaan ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon
 • neuvontapalveluita kehitetään jäsenistömme tarpeita vastaavaksi
 • järjestämme jäsenillemme ajankohtaisia ja hyödyllisiä koulutustilaisuuksia ja seuraamme osallistujapalautetta koulutusten hyödyllisyydestä
 • kerromme eri viestintäkanavia käyttäen mitä asumiseen liittyvässä kiinteistönpidossa tapahtuu ja mitä on tulossa
 • jäsenemme arvostavat palveluista saatua hyötyä, joka tukee päätöksenteon sujuvuutta
 • jäsenemme haluavat kertoa jäsenyydestä, josta he saavat toimintaansa konkreettista apua, hyötyä
 • olemme mukana kehittämässä tulevaisuuden asumista ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa
 • huolehdimme että kiinteistönomistajien asiat otetaan huomioon paikallisessa päätöksenteossa
 • vaikutamme päätöksentekoon jäsentemme etujen mukaisesti
 • olemme luotettava ja ensimmäinen kumppani alueen medialle kiinteistöalan ja asumisen kysymyksissä

Strategia on vahvistettu hallituksen kokouksessa 16.12.2022.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.