Kasvua kumppanuudella

Strateginen lupauksemme jäsenyhtiölleimme on:

 • jäsenyydestä on sellaista etua, jonka avulla taloyhtiön arvo säilyy tai kasva
 • järjestämme kasvavat jäsenpalvelut kumppaniemme kanssa
 • tarjoamme mielenrauhaa asunto-osakeyhtiöiden omistajille
 • olemme kasvava ja johtava kiinteistöalan alueellinen vaikuttaja

Kumppanuus on toimintamme keskeisiä arvoja. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenten, yhteistyökumppaneiden, kuntien ja viranomaisten, alan yritysten, Suomen Kiinteistöliiton ja liiton konserniyhtiöiden kanssa. Kumppanuuteen sisältyy myös halu kasvaa. Kasvu on jäsenmäärän kasvun lisäksi ammattimaisuuden, palveluvalmiuksien ja vaikuttavuuden kasvua. Kasvu tarkoittaa samalla palvelua nykyistä kattavammin alueellisesti ja maantieteellisesti.

Kumppanuuteen liittyy keskeisenä periaatteena kaikkien kumppanuusosapuolten saama hyöty. Jäsenpalveluista saatava hyöty voi olla tietoa, tukea, taloudellista säästöä, varautumista ennakoituihin turvallisuusriskeihin, energiatehokkuuden paranemista, asukkaitten ja osakkaitten arkkitarpeiden huomiointia ja taloyhtiöiden ja asumisympäristön kehittämishankkeita. Kumppanuutta arvioidaan aktiivisuudella, ammattimaisuudella ja asennoitumisella. Kumppanuus toimii parhaimmillaan tuottaen jäsenyhtiölle konkreettista hyötyä.

Järjestämme kumppaniemme kanssa koulutustilaisuuksia jäsenillemme ja johdamme alan alueellista ammattilaisille suunnattua koulutusta. Koulutustilaisuuksien ja -tapahtumien lisäksi koomme yhteen keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksiin jäsenet ja alan toimijat. Yhdistyksen koulutustilaisuudet tunnetaan asiantuntevista ja laadukkaista luennoitsijoista ja mielenkiintoisista aiheista ja ne ovat saatavilla online.

Kasvava vaikuttaja on kiinteistönomistajien alueellinen etujen valvoja. Jäsenmäärän kasvun myötä laajennamme jäsenpalveluiden kirjoa, sekä toiminnan alueellista vaikuttavuutta. Kasvavat jäsenpalvelut pystymme rahoittamaan jäsenmäärän kasvulla. Kasvu on yksi tekijöistä, jolla myös arvioimme toimintaamme.

Edunvalvonnan tavoitteena on kiinteistöihin ja asumiseen kohdistuvien velvoitteiden ja maksurasitteiden pitäminen siedettävinä, sekä suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistäminen. Olemme toiminta-alueen kiinnostavin vaikuttaja ja asiantuntija. Yhdistykseltä kysytään kannanottoja ja lausuntoja alan ja -alueen asioihin. Edustajamme ovat mukana keskeisissä työryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Jäsentaloyhtiön saamat palvelut tuovat mielenrauhaa yhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja viime kädessä asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille. Jäsentyytyväisyys on keskeisin toimintaamme ohjaava mittari. Organisaatiomme on tehokas, asiantunteva, ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen. Yhdistyksen henkilöstö on motivoitunutta ja kyvykästä. Työtapa on itseohjautuvaa ja työajat joustavia. Me-henki, avoimuus ja luottamus ovat arvojamme. Töihin on mukava tulla ja tehdyllä työllä on merkitys. Työssä halutaan kehittyä ja siihen jokaisella on siihen mahdollisuus.

Asiakaslupauksemme ja tavoitteemme

 • jäsenemme arvostavat palveluista saatua hyötyä, joka vähentää pelkoja, riskejä, epävarmuutta ja turhaa huolta
 • jäsenemme haluavat kertoa jäsenyydestä, kun he itse kokevat saavansa konkreettista apua, hyötyä ja tunnetta kuulua lisäarvoa tuottavaan yhteisöön
 • huolehdimme että kiinteistönomistajien asiat otetaan huomioon paikallisessa päätöksenteossa ja vaikutamme päätöksentekoon jäsentemme etujen mukaisesti
 • tarjoamme jäsenillemme paikallisia neuvontapalvelua juridiikan, talouden, energian- ja korjaamisen, sekä kiinteistönpidon osa-alueilla
 • neuvontapalvelut ovat laadukkaita ja kattavat hallinnon, talouden ja verotuksen, kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen, sekä energian käytön aihealueet
 • kerromme sen mitä asumisessa ja korjaamisessa nyt tapahtuu ja sen mitä on tulossa eri viestintäkanavia käyttäen
 • neuvontapalvelut perustuvat luotettavaan ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon
 • neuvontapalveluita kehitetään jäsenistömme tunnettuja tarpeita vastaavaksi
 • olemme luotettava ja ensimmäinen kumppani alueen medialle kiinteistöalan ja asumisen kysymyksissä
 • järjestämme jäsenillemme ajankohtaisia ja hyödyllisiä koulutustilaisuuksia yhdessä kumppaniemme kanssa ja näin takaamme koulutuksen vaikuttavuuden
 • kysymme osallistujilta koulutusten hyödyllisyydestä
 • vastaamme alan nykyisten ja tulevien ammattilaisten koulutuksesta alueellamme yhdessä kumppaniemme kanssa
 • olemme mukana kehittämässä tulevaisuuden asumista ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa

Strategia on vahvistettu hallituksen kokouksessa 24.2.2017.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.