Jäsenistö

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminta-alue on Varsinais-Suomen maakunnan alue. Yhdistyksessä on jäseniä kaikista alueen kunnista. Jäseniä on niin kaupunkien ja kuntien keskustoista, lähiöistä, kuin haja-asutus alueistakin. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kokonaisjäsenmäärä on noin 2.350 kappaletta (lukema 12/2018).

Varsinais-Suomen alueen asuntokuntien keskikoko on 1,98 henkeä ja yhdistyksen jäsentaloissa on arvion mukaan keskimäärin 35 huoneistoa. Jäsentaloissa asuu siten yli 150 000 asukasta.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen jäsenistä 92 % on asunto-osakeyhtiöitä ja loput muita kiinteistöyhtiöitä tai kiinteistönomistajia. Noin 50 % jäsenistä on kerrostaloyhtiöitä ja noin 35 % rivi- tai paritaloja (luvut perustuvat vuoden 2018 tietoihin).

Haku