Vahvistetut ja valmistelussa olevat sähkötuet

Vahvistetut ja valmistelussa olevat sähkötuet

Julkaistu: 19.01.2023

Talvella sähkönkäytön ja lämmityksen kustannukset ovat poikkeuksellisen korkealla. Suomen hallitus on tehnyt useita kotitalouksia koskevia tukipäätöksiä. Valmistelussa on myös sähkötuki asunto-osakeyhtiöille. Olemme koonneet tähän uutiseen tietopaketin jo vahvistetuista ja vielä valmistelun alla olevista tukitoimista.

Energia taloyhtiössä

Taloyhtiö ja asukkaat voivat säästää energiaa ja euroja monella tapaa mm. lämmityksessä sekä sähkön ja lämpimän veden kulutuksen avulla. Energiansäästön yhteydessä tulee huolehtia asumisterveydestä sekä asumisviihtyisyydestä. Keinolla millä tahansa ei tule säästöjä toteuttaa. Olemme koonneet sivuillemme materiaalia energian säästön tueksi. Apuja saa myös Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen neuvonnasta. Energia taloyhtiössä sivusto

Sähkötuet

Talvella sähkönkäytön ja lämmityksen kustannukset ovat poikkeuksellisen korkealla. Hallitus on päättänyt tukea kotitalouksia erilaisin tukitoimin. Kiinteistöliiton kannanottoja lainvalmisteluun löydät sivustoltamme.

Päätetyt tukitoimet

Seuraavista tukitoimista on tehty päätökset:

Sähköenergian arvonlisäveron alentaminen 10 prosenttiin

Sähkön arvonlisävero on laskettu 24 prosentista 10 prosenttiin aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023. Alennus ei koske siirtomaksua. Sähkön myyjän tehtävänä on huomioidan veron alennus laskussa.

Sähkövähennys verotuksessa

Verotuksessa voi saada sähkövähennyksen, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat yli 2 000 euroa ajalla 1.1.–30.4.2023. Sähkönsiirrosta ei saa sähkövähennystä. Vähennyksen määrä on 60 prosenttia niistä sähköenergiamenoista, jotka ovat yli 2 000 euroa. Sähkövähennystä haetaan Verohallinnosta.

Väliaikainen sähkötuki Kelasta

Sähkötukeen on oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen alhaisuudesta johtuen pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä verotuksessa. Väliaikaista sähkötukea haetaan Kelasta.

Valmisteilla tai lausunnoilla olevat tukitoimet

Seuraavat hallituksen päättämät tukitoimet ovat valmistelussa:

Sähköhyvitys kuluttajille

Hallituksen esitys sähköhyvityksestä on lausuntokierroksella. Tukea ei tarvitse erikseen hakea, vaan sähköyhtiö hyvittää sen sähkölaskussa. Kertakorvaus ei vaikuta muihin sähkötukiin.

Ehdotetussa mallissa hyvitystä maksettaisiin 50 prosenttia sähkölaskusta omavastuun (90 euroa/kuukausi) ylittävältä osalta. Hyvitys olisi enimmillään 700 euroa kuukaudessa ja kohdistuisi sähkösopimuksiin, joissa sähkön hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta. 

Tukimalli saattaa vielä lausuntokierroksen jälkeen muuttua. Lausuntoja lakiluonnoksesta voi antaa 22.1.2023 saakka. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lisätietoja TEM:n tiedotteesta 10.1.2023.

Sähköhyvitys asunto-osakeyhtiöille

Hallitus valmistelee kuluttajien sähköhyvitystä vastaavaa tukimallia asunto-osakeyhtiöille, joiden lämmitys perustuu sähköön ja joiden lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiö. Tuesta on tarkoitus antaa erillinen lakiesitys.

Sähkölaskujen maksuaikaan pidennys

Hallitus esittää, että sähköyhtiöiden tulisi asiakkaan pyynnöstä myöntää sähkölaskuihin (kulutus 1.1.-30.4.2023) lisämaksuaikaa enimmillään neljä kuukautta. Muille kuin kuluttaja-asiakkaille myönnettäisiin enimmillään 60 vuorokautta lisämaksuaikaa laskun alkuperäisestä maksupäivästä.

Lähde: https://valtioneuvosto.fi/sahkotuet sivusto 19.1.2023

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.