Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi palkitsi jälleen asumisen saralla ansioituneita

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi palkitsi jälleen asumisen saralla ansioituneita

Julkaistu: 15.12.2022

Varsinais-Suomen vuoden taloyhtiöpuheenjohtajaksi valittiin turkulainen Ari-Pekka Heiskala. Vuoden palvelumyönteisin -kunniamaininnan sai rakennusinsinööri Jyrki Alonen ja vuoden korjaushanke on Asunto Oy Linnankatu 19 toteuttama laaja saneeraus. Palkittavat tahot valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi haluaa tuoda neljättä kertaa esiin tekoja, hankkeita ja henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet positiivisesti kiinteistöalan ja asumisen toimintaympäristön kehittämiseen. -  Yli puolet varsinaissuomalaisten asunnoista ja kodeista sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. Käynnissä oleva energiakriisi, kiinteistön ylläpidon kustannusten ja korkojen nousu haastavat monella lailla taloyhtiöiden hallintoa, sekä osakkaita ja asukkaita. Hyvien käytäntöjen ja esimerkkien esiin tuominen on tässä hetkessä yhä tärkeämpää, toteaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja – Ari-Pekka Heiskala, As Oy Brahenkatu 16

Ari-Pekka Heiskala on tehnyt hartiavoimin töitä yhtiön hyväksi usean vuoden ajan. Taloyhtiössä on ollut monia haastavia projekteja, joista mainittakoon liiketilojen lunastaminen yhtiölle konkurssipesältä sekä niiden edelleen vuokraaminen ja autopaikkojen osakeanti. Lisäksi yhtiön hallinto on samaan aikaan edistänyt muitakin vaativia teknisiä selvitystöitä. Heiskala on aktiivinen osakkaiden, isännöinnin ja yhteistyökumppaneiden suuntaan.

Vuoden puheenjohtaja suosittelee selvittämään taloyhtiön taloudellisen tilanteen ennen remonttia. Mistä tulovirta koostuu ja kuinka pitkälle se riittää. - Liikehuoneistoistakaan ei saa enää sen aikaisia vuokria kuin 1990-luvulla. Siksi on turvallisempaa pitää ne omassa omistuksessa ja hakea niille maksukykyinen vuokralainen. On hyvä myös keskustella, mitä esim. tontin lohkominen ja myyminen tarkoittaa jatkossa osakkaille ja mikä on niiden mahdollinen vaikutus osakkeiden hintaan, Heiskala kertoo.

Arvioinnissa korostettiin, että puheenjohtaja on toiminut haastavassa toimintaympäristössä osoittaen aktiivisuutta ja tunnollisuutta yhteisen omaisuuden hoitamisessa. Palkittavan puheenjohtajan valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen As Oy toimikunta.

Vuoden palvelumyönteisin – Jyrki Alonen, RTC Vahanen Turku Oy

Rakennusinsinööri Jyrki Alosella on taloyhtiöiden hankkeiden parissa toimisesta vuosikymmenten kokemus. Hän on toiminut rakennushankkeissa sekä projektinjohtajana, suunnittelijana että valvojana. Valvojan ominaisuudessa hän on osoittanut kiireistään huolimatta joustavuutta tapaamisissa sekä erinomaista neuvottelukykyä hallitusten, urakoitsijoiden, isännöitsijöiden ja asukkaiden kanssa. Alosella on rauhallinen ja ystävällinen sekä faktoihin perustuva ote käydyissä keskusteluissa.

- Monissa taloyhtiöissä on ollut halua sitoutua pidemmäksi ja siten useammassa hankkeessa samaan kumppaniin. Taloyhtiön taustojen ja päätöksentekoprosessi tunteminen on helpottanut onnistumistani eri projekteissa. Yhtiön kannattaakin miettiä onko siitä saatavilla hyötyä, että heidän kiinteistöään hoitaa henkilö, joka tuntee kohteen. Luonnollisesti konsultinkin tulee joka päivä toiminnallaan osoittaa luottamuksensa ja kykynsä hoitaa tehtävää, sanoo Jyrki Alonen.

Arvioinnissa painotettiin erityisesti positiivista palvelukokemusta sekä taloyhtiöiden hallinnon ymmärrystä. Palkittavan tahon valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistön Palvelut toimikunta.

Vuoden korjaushanke 2022 - Asunto Oy Linnankatu 19

Asunto Oy Linnankatu 19 on lähtenyt ennakkoluulottomasti selvittämään uusia mahdollisuuksia energian talteenottoon ja uusiutuvan energian tuotantoon. Linjasaneerauksen yhteydessä toteutettiin aurinkolämpö- ja sähköjärjestelmä yhdistetyillä hybridipaneeleilla sekä poistoilman ja jäteveden lämmöntalteenotto lämpöpumpun avulla. Vuoden korjaushankkeen valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistökehitystoimikunta.

Hankkeessa painottuu huolellinen valmistautuminen ja suunnittelu, sekä rohkeus etsiä uusia ratkaisuja. Jäteveden lämmöntalteenottoa ei tällä tekniikalla ole aiemmin toteutettu asuinrakennuksessa Turun seudulla. Jäteveden lämmöntalteenotto mittaroitiin erikseen, jotta järjestelmän tuottamaa hyötyä voidaan seurata. Hybridiaurinkopaneeleja asennettiin 40 kpl. Aurinkoenergiajärjestelmä on niin ikään mittaroitu sekä lämmön että sähkön osalta. Paneelien kanssa on ollut pieniä haasteita. Osa sähköpaneeleista on ollut viallisia, ja niitä joudutaan vielä vaihtamaan.

- Dataa toteutuneista säästöistä, on toistaiseksi vielä vähän tarjolla. Lämmöntalteenottojärjestelmästä saadut tulokset ensimmäisten kuukausien ajalta näyttävät kuitenkin erittäin lupaavilta. Kun hinnat nousevat, niin kaikki mahdollisuudet säästää kustannuksia täytyy ottaa huomioon. Yksi haaste uusien teknologioiden käyttöönotossa on se, että suunnittelutoimistoilta ei tunnu löytyvän osaamista niiden suunnitteluun. Hallituksen aloitteellisuus ja oma selvitystyö on tärkeässä asemassa näissä toimissa, päättää Asunto Oy Linnankatu 19 puheenjohtaja Jarno Pursiheimo.

Kunniamaininta

As Oy toimikunta myönsi kunniamaininnan Kiinteistö Oy Casagrandentalon puheenjohtaja Benito Casagrandelle. Kunniamaininta myönnettiin pitkäjänteisestä yli 40 vuoden ajan jatkuneesta kehitystyöstä Linnankatu 3:ssa sijaitsevan kiinteistön hyväksi. Puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 1979 lähtien muutaman vuoden taukoa lukuun ottamatta. Alkuperäisenä tehtävänään hän piti talon elämän pelastamista. Korjauksissa oli tehty erilaisia teknisiä virheitä ja moni asia jouduttiin tekemään uudelleen,

- Rakennuksiin pitää suhtautua vähän niin kuin eläviin olentoihin. Talon elämä ilmenee erilaisin näkökulmin. Elon merkkeihin, ja erityisesti niihin, jotka ovat negatiivisia pitää reagoida välittömästi. Ne mitkä ihmissilmä näkee voivat olla vain jäävuoren huippu. Siksi pitää jatkuvasti elää talon mukana. Jonkun pitää tuntea talon ominaisuudet, siinä pitää olla ja oleskella, jotta sitä voi hoitaa hyvin. Pieni läiskä jossakin voi olla signaali isosta vesivuodosta ja halkeama taas voi kertoa vauriosta jossakin rakenteessa, kertoo Benito Casagrande.

Casagranden työn ansiosta kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset on korjattu, suojeltu valtioneuvoston päätöksellä rakennussuojelulailla ja niistä pidetään hyvää huolta siten että korjausvelkaa ei enää pääse muodostumaan. Hänen aloitteestaan Linnankadun alkupää on muutettu pihakaduksi rakennusten suojelemiseksi liikenteen aiheuttamalta tärinältä. Kiinteistöön on syntynyt vilkas ravintolakeskittymä, jonka terassit levittäytyvät vähätorille. Kiinteistö Oy Casagrandentalosta on tehty kirja, josta selviää seikkaperäisesti, kuinka rakennukset ovat selvinneet 1500-luvulta aina tähän päivään asti.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, 050 330 7749 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on 1907 perustettu kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Jäsenkuntamme muodostuu pääasiallisesti asunto-osakeyhtiöistä, mutta jäsenistöömme kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä ja huoltoyhtiöitä. Jäsenenämme on yli 2.700 kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä Varsinais-Suomen alueella.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.