ARAlta uusia avustuksia

ARAlta uusia avustuksia

Julkaistu: 31.08.2022

ARA on elokuussa julkaissut uusia avustuksia asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi, sekä aurinkopaneeleiden hankintaan.

Kaukolämpölaitteistojen uusiminen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuvaksi

Avustusta kaukolämpölaitteistojen uusimiseen enintään 90-asteiseen kaukolämpöveteen sopivaksi voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta arviolta lokakuusta 2022 alkaen. Pientalot voivat saada avustusta enintään 2500, rivitaloyhtiöt enintään 4000 ja kerrostaloyhtiöt 6000 euroa.

Avustusta voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, eli sitä voivat hakea myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Kiinteistön on sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.

ARA tiedottaa avustuksen hakemisesta tarkemmin lokakuun kuluessa ja julkaisee hakuohjeen, kun avustus tulee haettavaksi.

Tavoitteena kaukolämpöverkon tai sen osan lämpötilan laskeminen

Avustusta voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia.

Avustuksen hakemisen yhteydessä hakijan täytyy toimittaa selvitys toimenpiteistä sekä kaukolämpöverkon haltijan todennus sijainnista.

Avustuksen määrä

  • Pientaloihin 2 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden sekä 500 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
  • Rivitaloyhtiölle 3000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 1 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
  • Asuinkerrostaloyhtiölle 4 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 2 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.

ARA järjestää uudesta avustuksesta kiinnostuneille webinaarin 20.9.2022 klo 14 Microsoft Teams Live -alustalla. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 15.9. saakka. Ilmoittautuminen ARA:n 20.9. webinaariin tästä.

Valtioneuvosto hyväksyi 25.8.2022 avustusta koskevan asetuksen vuosille 2022 ja 2023. Asetus tulee voimaan 1.9.2022. Lue ympäristöministeriön tiedote.

Aurinkopaneeleiden hankintaan voi saada ARAn energia-avustusta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia asuinrakennuksen omistaville henkilöasiakkaille ja taloyhtiöille energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin. ARAn energia-avustusta voi saada erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja aurinkoenergialaseihin. Avustuksen ehtona on, että asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi. Esimerkiksi pientalon energiatehokkuuden tulee korjauksen jälkeen parantua vähintään 44 prosenttia verrattuna rakentamisajankohtaan. Arvioinnissa käytetään E-lukulaskelmia, jotka toimitetaan hakemuksen liitteenä.

Avustuksen määrä riippuu toimenpideluokasta

Energia-avustuksen piiriin lukeutuu yli 20 erilaista energiatehokkuutta parantavaa korjaustoimenpidettä, joita voidaan avustaa. Kuhunkin avustusluokkaan on määritelty prosenttimäärät, minkä verran toimenpiteiden kustannuksista otetaan huomioon avustuksen laskennassa. Itse avustuksen määrä on puolet huomioitavista kustannuksista.

Jos asuinrakennukseen esimerkiksi asennetaan aurinkoenergiajärjestelmä ilman kattoremonttia, se kuuluu avustusluokkaan ”lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen”. Tällöin avustuksen määrä on noin 25 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Jos taas aurinkoenergiajärjestelmä asennetaan vesikattoremontin yhteydessä, avustusluokka on ”aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatolle vesikaton uusimisen yhteydessä” ja kustannuksiin lasketaan sekä vesikattoremontti että aurinkoenergiajärjestelmä. Tällöin avustuksen määrä on noin 10 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Avustuksen maksimimäärä on 4000 tai 6000 euroa asuntoa kohden riippuen siitä, paljonko energiatehokkuus paranee. Avustus lasketaan koko toimenpiteen kustannuksista, johon katsotaan kuuluvaksi kaikki siihen liittyvät laitteisto- ja materiaalihankinnat sekä työt. ARAn verkkosivuilla on energia-avustuslaskuri, jolla voi arvioida mahdollisesti saatavan avustuksen määrää. Avustushakemus on aina jätettävä ARAan ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista.

Siirry energia-avustuksen verkkosivulle: ara.fi/energia-avustus

Lisätietoja ja lähde www.ara.fi

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen korjaus-, tekninen- ja energianeuvonta palvelee jäsentaloyhtiöiden edustajia arkisin klo 9-15 puh 02 277 5153.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.