YM: 200 miljoonaa euron lisärahoitus vihreään siirtymään

YM: 200 miljoonaa euron lisärahoitus vihreään siirtymään

Julkaistu: 13.04.2022

Vihreä siirtymä on saanut tuekseen mittavat panostukset kehysriihestä sekä varautumisen ministerityöryhmän päätöksistä. Rakennusten energiaremontteihin, öljylämmitysestä luopumiseen sekä sähköautojen latausinfran rakentamiseen tarjottaviin avustuksiin on tulossa mittava, yhteensä yli 200 miljoonan euron lisärahoitus. Asiasta kertoo Ympäristöministeriö 7.4. tiedotteessan.

100 miljoonaa euroa asuinrakennusten energia-avustukseen

Asuinrakennusten energia-avustukseen kohdistetaan valtion asuntorahastosta vuosina 2022–2023 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Määrärahalla jatketaan nykyistä asuinrakennusten energia-avustusjärjestelmää, joka sisältää mahdollisuuden tukea myös fossiilista polttoainetta käyttävästä lämmitysjärjestelmästä luopumista sekä siirtymistä matalalämpöistä kaukolämpöä tukeviin laitteistoihin osana rakennuksen energiatehokkuuden parantamista.

Asuinrakennusten energia-avustuksella kannustetaan rakennusten omistajia tekemään energiatehokkuuden parannuksia merkittävästi rakentamismääräysten minimivaatimuksia parempaan tasoon. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt avustusta vuodesta 2020 lähtien yhteensä 95 miljoonaa euroa 2 900 hakijalle.

Myös liikenteen sähköistymiseen ohjataan lisävaroja. Taloyhtiöille tarjottavaan sähköautojen latausinfratukeen varataan 30 miljoonan euron lisärahoitus vuosille 2022–2023. ARA on myöntänyt avustuksia vuodesta 2018 lähtien yhteensä 23,5 miljoonaa euroa lähes 1 700 hakijalle. Vuodelle 2022 osoitetut lisämäärärahat esitetään lisätalousarviossa. ARA jatkaa asuinrakennusten energia-avustusten ja latausinfran hakemusten vastaanottamista.

87,3 miljoonaa euroa fossiilisesta öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen

Öljylämmityksestä luopumista vauhditetaan ohjaamalla lämmitysremonttiavustuksiin yhteensä 72 miljoonan lisämääräraha vuosina 2022–2023. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ELY-keskusten toimintaresursseihin lisätään 5,3 miljoonaa euroa samoille vuosille.

Pientalojen omistajille tarjottavan öljylämmityksestä luopumisen avustuksen määrärahoja lisätään ja avustuksen soveltamisalaa laajennetaan. Jatkossa tukea voi saada myös fossiilisesta kaasulämmityksestä luopumiseen, eli käytännössä maakaasulämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Samalla mahdollistetaan kaukolämpöjärjestelmään liittyminen öljy- tai kaasulämmityksestä luovuttaessa.

Öljylämmityksestä vaihtamisen avustusta on hakenut jo lähes 20 700 pientalon omistajaa, joista myönteisen päätöksen on saanut yli 11 200 hakijaa. Avustusmäärärahoja on sidottu päätöksiin reilut 44 miljoonaa euroa, ja toteutuneita remontteja on jo lähes 7 900 kappaletta.  Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt pientalon omistajille tarjottavaa avustusta vuodesta 2020 lähtien.

ARA:n myöntämiä avustusmäärärahoja kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen korotetaan 10 miljoonalla eurolla vuonna 2022, ja avustuksen piiriin otetaan myös kaasulämmityksestä luopuminen. Lisäyksellä pyritään turvaamaan määrärahojen riittävyys.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi tarjoaa neuvontaa

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen neuvontainsinööri Matts Almgrén pitää avustusmäärärahan ja ajan kasvattamista hyvänä asiana. – Energian hinnan nousu on vauhdittanut entisestään energiatehokkuuteen ja lämmitysjärjestelmän uudistamiseen liittyviä korjaushankkeita. Lisämäärärahat antavat useammalle taloyhtiölle mahdollisuuden hyödyntää avustuksia. Monella taloyhtiöllä on ollut huoli määrärahojen loppumisesta ja hankkeita on kiirehditty. Erityisesti öljylämmitteisissä kiinteistöissä kannattaa hyödyntää nyt haettavissa olevat avustukset. Taloyhtiöiden kannattaa aina selvittää huolellisesti avustusten mahdollisuus omissa hankkeissaan.

Neuvontainsinööri Matts Almgrén

Lisätietoja

Neuvonta jäsentaloyhtiöiden edustajille ja jäsenpalveluesite: Neuvontainsinööri, energiatekniikan DI, Matts Almgrén 02 277 5153 matts.almgren@kiinteistoliitto.fi

Taloyhtiöiden energia-avustukset ARA:n sivuilta.

Lähde: Ympäristoministeriön tiedote 7.4.2022

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.