Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi palkitsi jälleen asumisen saralla ansioituneita

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi palkitsi jälleen asumisen saralla ansioituneita

Julkaistu: 08.12.2021

Varsinais-Suomen vuoden taloyhtiöpuheenjohtajaksi valittiin turkulainen Juha Kalliola. Vuoden palvelumyönteisin -kunniamaininnan sai Turun Ammattikorkeakoulu ja vuoden korjaushanke on Jaanin asuinalueen taloyhtiöiden ryhmäkorjaushanke. Turvallisuusteoksi palkittiin pitkäjänteistä työtä asumisturvallisuuden ja varautumisen edistämiseksi tehnyt Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistys. Palkittavat valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi haluaa tuoda kolmatta kertaa esiin tekoja, hankkeita ja henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet positiivisesti kiinteistöalan ja asumisen toimintaympäristön kehittämiseen. -  Yli puolet varsinaissuomalaisten asunnoista ja kodeista sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. Lainsäädännön muutokset, tekninen kehitys, energiatehokkuusvaatimukset ja digitalisaatio, talojen ja asukkaiden ikääntyminen sekä palvelujen kehitys haastavat asumisen toimintaympäristöä. On paljon hyviä kokemuksia ja käytäntöjä, jotka ansaitsevat tulla huomioiduksi, kertoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja – Juha Kalliola, Asunto Oy Lehtokerttu

Juha Kalliola on toiminut yhtiön hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 ja puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Hänen puheenjohtajakautenaan on toteutettu taloyhtiön merkittävimmät ja rahallisesti arvokkaimmat remontit. Juha Kalliolaa kuvaillaan leppoisaksi, ahkeraksi ja tunnolliseksi. Hän on hoitanut tehtävää sitoutuneesti ja vastuullisesti työtunteja laskematta. Asukkaat arvostavat helposti lähestyttävää puheenjohtajaa, joka kohtelee kaikkia kunnioittavasti. Vuoden puheenjohtaja kuuntelee asukkaiden mielipiteitä ja ehdotuksia ja tarttuu aina nopeasti toimeen.

Juha Kalliolan esimerkillinen ja toiset huomioon ottava käytös on tuonut valtavan yhteisöllisyyden koko yhtiöön, jossa niin rakennuksista kuin ympäristöstäkin huolehditaan. Pihatalkoisiin ja pihajuhliin on ollut runsaasti osallistujia. Tärkeimpiä Juhan puheenjohtajuuden aikana toteutettuja korjaushankkeita ovat linjasaneeraus, lämmön talteenoton asentaminen, hissien uusiminen sekä porraskäytäväremontti. - Olen pyrkinyt parhaani mukaan edistämään asioiden suotuisaa kehitystä yhtiössämme, kertoo Juha Kalliola.

Arvioinnissa korostettiin, että puheenjohtaja on omalla toiminnallaan pyrkinyt edistämään positiivista henkeä taloyhtiössä, sekä johtanut yhtiön korjaushanketta esimerkillisesti. Palkittavan puheenjohtajan valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen As Oy toimikunta.

Vuoden palvelumyönteisin – Turun Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolista apua koko maakunnan alueella. Erityisesti taloyhtiöille on saatavilla monipuolista apua esimerkiksi kunnossapitoon. Palvelut tuotetaan vastuuopettajan ohjauksessa opiskelijatyönä. Saatavilla olevia palveluita ovat esimerkiksi: kuntoarvio, rakennuspiirustusten digitointi, sisäilmastotutkimus, kosteusmittaus, tiiviysmittaus, radonpitoisuuden mittaus, yksityistien ja piha-alueen tutkimukset ja suunnittelu.

- Taloyhtiöiden ja yleisemminkin kiinteistöalan toimintaympäristö on muuttunut nopeasti viime vuosina. Turun ammattikorkeakoulu on ollut ilolla mukana sujuvoittamassa muutosten toteutusta. Asuminen koskettaa meitä kaikkia, joten koemme ylpeyden aiheeksi mahdollisuuden tukea sekä, yhtiöitä että asukkaita paremman elämänlaadun saavuttamisessa, toteaa Turun Ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Lisäksi oppilaitos tuottaa monipuolista tutkimustyötä kiinteistöalan hyväksi, jota tarvitaan niin rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, kuin digitalisaation hyödyntämiseksi. Arvioinnissa painotettiin erityisesti positiivista palvelukokemusta, uuden tiedon ja taidon kehittämistä, sekä taloyhtiöiden hallinnon ymmärrystä. Palkittavan tahon valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistön Palvelut toimikunta.

Vuoden korjaushanke – Jaanin alueen ryhmäkorjaushanke

Vuoden korjaushanke 2021

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistökehitystoimikunta on valinnut vuoden korjaushankkeeksi 2021 Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeen. Hankkeen osapuolina olivat Asunto-osakeyhtiöt: Jaaninsalpa, Jaaninrasti, Jaaninkanta ja Jaaninhanka sekä Jaaninalueen Huolto Oy.

Hankkeessa toteutettiin perinteinen linjasaneeraus, jossa uusittiin kaikki märkätilat, putket ja sähköjärjestelmä. Lisäksi kahteen yhtiöön toteutettiin maalämpö sekä poistoilman lämmöntalteenotto ja yhteen yhtiöön pelkkä maalämpö. Korjaushankkeen yhteydessä taloyhtiöiden yleiset tilat uudistettiin kattavasti ja pihat kunnostettiin.

Neljän taloyhtiön yhteistyön ansiosta saavutettiin merkittäviä säästöjä etenkin suunnittelukustannuksissa. Työmaa- ja siten asukkaiden haitta-aika on koko alueella jäänyt myös huomattavan lyhyeksi. Urakoinnin osalta hankkeessa saavutettiin merkittäviä aikatauluhyötyjä. Alueen talot on rakennettu samoilla suunnitelmilla, joten sarjatuotannon edut toteutuksessa ovat olleet merkittäviä.

- Hankkeen onnistumisen avain on ollut alueen hyvä henki. Sama hyvä henki on vallinnut myös yhteistyössä hankkeeseen valittujen konsulttien kanssa. Hanke on pysynyt ryhmähankkeena alusta loppuun. Samat rakennuttamisen konsultit, suunnittelijat ja sama urakoitsija on hoitanut koko hankkeen. Missään vaiheessa yksikään yhtiöistä ei ole lähtenyt omille poluilleen, vaan hanke on pysynyt ryhmähankkeena alusta loppuun, toteaa yhtiöiden isännöitsijä Mika Varpula.

Toimikunta arvosti erityisesti hankkeessa tehtyjä panostuksia viestintään ja asukkaiden huomioimiseen. Hankkeella on ollut oma tiedottaja ja alueella on pidetty asukasiltoja ”Remonttikaverin” toimesta, joissa asukkaat ovat saaneet keskustella ja kysellä korjaushankkeen etenemisestä.

- Onnistumisen avain on ilman muuta ollut oikeat henkilövalinnat ja uskallus delegoida tehtäviä oman alansa ammattilaisille. Näin mittavaa hanketta ei kukaan pysty yksin viemään läpi, Varpula päättää.

Vuoden Korjaushanke Kunniamaininnat

As Oy Linnanrinne - Taloyhtiö on onnistunut suunnittelussa ja toteutuksessa kaupunkikuvallisesti merkittävässä ja haastavassa julkisivusaneerauksessa.

Etelärannan Huolto Oy - Etelärannan taloyhtiöt ovat toteuttaneet sähköautojen latausvalmiuden hyvällä yhteistyöllä. Suunnittelussa on varauduttu tulevaisuuden tarpeisiin pitäen kustannukset kohtuullisina.

Vuoden turvallisuusteko – Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistys

Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistys on toteuttanut aktiivista koulutus- ja valistustoimintaa onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi painopisteenä varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja tulipalojen ennalta ehkäisyyn, unohtamatta väestönsuojelua ja varautumista poikkeusoloihin.

Yhteistyö Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa on ollut tiivistä. Yhdistys on pitänyt lukuisia luentoja aiheesta ”Varautuminen arjen häiriötilanteisiin” -näin valistaen kansalaisia sekä yhteiskunnan, yhteisöjen, yritysten varautumistoimista, että yksilön omatoimisesta varautumisesta normaaliolojen häiriötilanteisiin.

- Omatoiminen varautuminen on erityisen tärkeää ja korostuu ennalta arvaamattomissa tilanteissä. Tällaisia tilanteita ovat esimeriksi tulipalot tai myrskyt. Silloin kun on tosi kyseessä ei enää ehditä harjoitella. Kehotan taloyhtiöitä pitämään pelastussuunnitelmat ajan tasalla. Pelastussuunnitelma ei ole viranomaisia vaan erityisesti asukkaita varten, toteaa Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Mikko Malmi.

Arvioinnissa painotettiin, että Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistyksen toiminta on ollut pitkäjänteistä ja tavoitteellista, sekä pyrkinyt tavoittamaan laajoja kohderyhmiä. Voittajan valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistökehitystoimikunta.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, 02 277 5150 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

*Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on 1907 perustettu kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Jäsenkuntamme muodostuu pääasiallisesti asunto-osakeyhtiöistä (90 %), mutta jäsenistöömme kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä ja huoltoyhtiöitä. Jäsenenämme on yli 2.600 kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä Varsinais-Suomen alueella.

Muokattu 10.12.2021 lisäämällä Kiinteistögaalassa palkitut kunniamaininnat.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.