Kiinteistöliiton Indeksitalo Varsinais-Suomessa 2021: Turun kiinteistöverokorotus nosti hoitokuluja

Kiinteistöliiton Indeksitalo Varsinais-Suomessa 2021: Turun kiinteistöverokorotus nosti hoitokuluja

Julkaistu: 09.09.2021

Turussa kiinteistökustannukset nousivat 1,1 prosenttia. Salossa (-5,1), Raisiossa (-1,0) ja Loimaalla (-0,1) onnistuttiin laskemaan kustannuksia. Liedossa kustannusnousua oli 1,2 prosenttia ja Uudessakaupungissa 0,2 prosenttia. Kaarinassa ja Naantalissa kustannukset pysyivät ennallaan, kuten myös Paraisilla. Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat keskimäärin nousseet tänä vuonna viime vuotta enemmän. Muun muassa kaukolämmön, veden ja kiinteistöveron muodostamia, kunnissa päätettäviä, maksuja seuraavassa Indeksitalo-vertailussa kustannukset nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia vuodesta 2020.

Valtakunnallisessa vertailussa seudun kallein kunta ja koko vertailun 9. kallein on Raisio 2,98 euroa neliöltä kuukaudessa. Alueellisessa tarkastelussa mukana ollut Parainen nousee tätäkin korkeammalle 3,07 euron kiinteistökustannuksilla. Kaarinassa vastaava kustannus on 2,95, Liedossa 2,93, Naantalissa 2,88, Turussa 2,87, Uudessakaupungissa 2,67 ja edullisimmat Salossa 2,65 ja Loimaalla 2,49 euroa. Paraisilla merkittävin poikkeama muihin kuntiin verrattuna aiheutuu vesimaksuista.

Alueen perheasunnossa jopa yli 600 euron ero kuntakohtaisissa kiinteistökustannuksissa vuodessa

Kuntien väliset kustannuserot ovat suuria. Paraisilla 90 -neliöisessä huoneistossa asuva maksaa kuntakohtaisia kustannuksia noin 3320 euroa vuodessa ja Raisiossa noin 3 220 euroa, Kaarinassa noin 3 190 euroa ja Liedossa 3160 euroa. Naantalissa maksetaan 3110 ja Turussa vastaavasti noin 3100 euroa. Uudessakaupungissa kustannus on 2880 euroa, Salossa 2860 euroa ja Loimaalla 2690 euroa.

Valtakunnallisen vertailun kalleimmassa päässä Rovaniemellä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee 90-neliöisessä perheasunnossa runsaat 3 400 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää noin 2 400 euroa.

Kustannusnousuja kiinteistöverossa ja sähkössä

Kiinteistösähkön ja jätehuollon vertailuhinnat nousivat keskimäärin 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Erityisesti sähkön energiahinnat nousivat yleisesti, mikä näkyi myös Varsinais-Suomessa. Vaihtelua kuntien ja verkkoyhtiöiden välillä oli kuitenkin paljon. Kiinteistösähkön kustannus nousi muissa alueen kunnissa 1,7–2,8 prosenttia Turkua lukuun ottamatta, jossa kustannus laski. Jätekustannuksista sekajäte on kallistunut eniten, keskimäärin 3,7 prosenttia, perusmaksut vajaat kaksi prosenttia. Sen sijaan pakkausmuovin kustannus oli vertailussa keskimäärin 3,1 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Keskimääräinen vesikustannus nousi edellisvuoden tapaan 1,8 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Turussa vesikustannukset laskivat 4,7 prosenttia, kun hulevesimaksu päätettiin poistaa korottamalla kiinteistöveroa. Korotus ei ollut kustannusneutraali, vaan perheasunto maksaa tänä vuonna asumisestaan noin 30 euroa enemmän.

Rakennuksen kiinteistövero nousi keskimäärin vajaan prosentin verran, ja tontin kiinteistövero puolestaan keskimäärin 2,4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Suuressa valtaosassa kiinteistöveroprosentteja ei kuitenkaan nostettu. Turussa tontin kiinteistövero nousi 15 prosenttia ja rakennuksen kiinteistövero 9,4 prosenttia. Raisiossa rakennuksen kiinteistövero laski 9,2 prosenttia.

Kaukolämmön keskikustannus nousi 1,2 prosenttia viime vuodesta, mutta vaihtelu oli huomattavan suurta. Turussa, Raisiossa Kaarinassa ja Naantalissa kaukolämmön kustannus laski 0,3 prosenttia. Uudessakaupungissa vertailulukema pysyi vuoden aikana ennallaan ja Salossa laski 12 prosenttia. Salon hinnanlaskun taustalla on keväällä käyttöönotetun ekovoimalaitoksen aiheuttamat säästöt kaukolämmön tuotantokustannuksissa.

Yhä enemmän maksuja korottaneita kuntia

Kustannusten nousua oli yhä useammassa kunnassa. Kolmessa kunnassa nousua oli yhteensä 5–6 prosenttia. Runsaassa 20 kunnassa Indeksitalokustannukset nousivat 2–4 prosenttia viime vuodesta. Vertailussa olleista kunnista kuntakohtaiset kiinteistökustannukset laskivat tänä vuonna vain neljässä kunnassa, Kangasalla, Haminassa, Raisiossa ja Jämsässä. Lasku oli seurausta useammasta eri osatekijästä. Varsinais-Suomen kunnissa vaihteluväli oli -5,1–1,2 prosentin välillä.

Kymmenen suurimman kaupungin keskimääräinen nousu oli 2,4 prosenttia viime vuodesta, ja muutos oli selvästi edellisvuotta suurempi. Turun kustannusten nousu 1,1 prosenttia oli siten keskimääräistä pienempää. – Kiinteistökustannusten kehitys oli alueellamme keskimääräistä maltillisempaa. Alueelliset ratkaisut näkyvät nyt erityisesti lämmityksen hinnoissa, joissa Varsinais-Suomi näyttäytyy kustannuskehityksen näkökulmasta edukseen. Sama linja on syytä pitää. Hallituksen esitys kiinteistöveron uudistamisesta annetaan lokakuussa. Kiinteistöverouudistuksen ja soteuudistuksen yhteydessä kiinteistöveroa ei pidä korottaa, päättää toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Päivitys: 9.9. klo 10.50 Salon kaukolämmön lasku päivitetty 12 %.

Lisätiedot:

Indeksitalo Varsinais-Suomi materiaali 9.9.2021

Indeksitalo sivu ja Power BI työkalu

Valtakunnallinen tiedote 9.9.2021

Toiminnanjohtaja Juuso Kallio juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi 02 277 5150
Neuvontainsinööri Matts Almgrén matts.almgren@kiinteistoliitto.fi 02 277 5153

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Nyt julkaistavan Indeksitalo 2021 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon vertailukustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet kaikista kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Vertailukaupungeissa asuun hieman runsaat neljä miljoonaa henkeä. Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut. Tiedot ovat syyskuun 2021 mukaisia. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on laajentanut valtakunnallista vertailua Naantalin, Liedon, Loimaan ja Paraisten alueilla.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.