AVI:n rajoituksilla vaikutuksia yhtiökokouksiin Varsinais-Suomessa

AVI:n rajoituksilla vaikutuksia yhtiökokouksiin Varsinais-Suomessa

Julkaistu: 26.02.2021

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt kiristää kokoontumisrajoituksia. Lauantaista 27.2.2021 alkaen on kiellettyä järjestää yli kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Koronarajoitukset vaikuttavat taloyhtiöiden yhtiökokouksiin. Kokouskutsujen sisältöön ja turvalliseen osallistumiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat molemmat leviämisvaiheessa, jonka vuoksi viranomaiset ovat päättäneet kiristää kokoontumisrajoituksia. Lounais-Suomen aluehallintoviraston 26.2.2021 antaman määräyksen mukaan korkeintaan kuuden (6) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on sallittua, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia. Määräys on voimassa ajalla 27.2.–26.3.2021. Ennen tätä määräystä oli sallittua järjestää korkeintaan 10 henkilön tilaisuuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Kiinteistöliitto suosittelee, että välttämättömissäkin yhtiökokouksissa hyödynnetään erilaisia etäyhteyksiä ja valtakirjoja. Kasvokkaisissa kokoontumisissa pitää huolehtia hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja käyttää mahdollisuuksien mukaan maskeja.

Jos yhtiökokouskutsussa ei ole mainittu etäosallistumista ja kokouspaikalle voisi tulla osallistujia yli sallitun määrän, kokous pitää perua ja siirtää. Jos kokouksen pitäminen ja päätösten tekeminen on välttämätöntä rajoitusten voimassaoloaikana, on lähetettävä uudet kokouskutsut. Uusissa kutsuissa on mainittava mitä etäosallistumisen muotoja kokouksessa on käytössä. Niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset etäkokoussovellukset, posti ja sähköposti.

Taloyhtiön yhtiökokousta ei voi pitää kokonaan etäyhteyksien avulla. Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki määrää, että myös fyysinen kokouspaikka pitää määritellä ja vähintään kokouksen puheenjohtajan on oltava kokouspaikalla, vaikka kaikki muut osallistuisivat etäyhteyksillä.

- Koronatilanteen vuoksi suosittelen, että taloyhtiöiden yhtiökokouksissa otetaan käyttöön erilaiset etäyhteydet. Se on käytännössä ainoa vaihtoehto kokousten läpiviemiseen. Etäyhteyksin järjestettävä kokous vaatii kokouksen järjestäjältä hyvää valmistautumista. Kokouksen sujuvuuden kannalta osallistujan on hyvä tiedostaa, että mahdolliset äänestykset voi toteuttaa myös avoimina äänestyksinä. Myös perinteisiä valtakirjoja kannattaa käyttää, kertoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Päätöksiä voi tehdä myös kokousta pitämättä

Jos taloyhtiössä on tehtävä niin kiireellisiä päätöksiä, etteivät ne voi odottaa koronatilanteen rauhoittumista eikä kokousta voida järjestää turvallisesti etäyhteyksien avulla, voidaan päätöksiä lain mukaan tehdä myös ilman yhtiökokousta.

Yleensä tämä tapa toimii vain pienissä taloyhtiöissä ja yksittäisissä asioissa. Silloin osakkaiden kanta päätettävään asiaan kysytään etukäteen esimerkiksi puhelimitse.

– Osakkaiden on oltava yksimielisiä kahdesta asiasta, eli päätettävästä asiasta ja siitä, että päätös tehdään ilman yhtiökokousta. Kaikkien osakkaiden on osallistuttava päätöksen tekemiseen ja on suositeltavaa, että kaikki osakkaat allekirjoittavat päätöksen, vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen Kiinteistöliitosta neuvoo.

Ohjeita ja materiaalia

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi järjestää koulutustilaisuuden jäsenyhtiöiden edustajille etäkokousten järjestämisestä 18.3.2021.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat laatineet yhdessä ohjeita erilaisiin kokouskäytäntöihin. Ohjeet ovat jokaisen taloyhtiötoimijan hyödynnettävissä.

Onnistu etäyhtiökokouksessa - juridiikka haltuun - kouluttaja apulaispäälakimies Kristel Pynnönen, Kiinteistöliitto (tallenne jäsensivuilla -> Videot ja verkkokurssit -> Verkkoluennot kesto 44 minuuttia, tallennettu 21.1.2021)

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston tiedote 26.2.2021

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston tiedote 4.2.2021

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston tiedote 7.1.2021

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston tiedote 10.12.2020

Kiinteistöliiton uutinen 27.11.2020

Lisätietoja:
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen jäsenten lakineuvonta 02 277 5151
Medialle toiminnanjohtaja Juuso Kallio 02 277 51510

Uutista päivitetty 26.2.2021

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.