Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi palkitsi asumisen saralla ansioituneita

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi palkitsi asumisen saralla ansioituneita

Julkaistu: 27.11.2020

Varsinais-Suomen vuoden korjaushanke on turkulaisen taloyhtiön energiaremontti ja vuoden turvallisuusteko Raision Vaisaaren alueen asumisturvallisuushanke. Vuoden palvelumyönteisin -kunniamaininnan sai Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, ja vuoden taloyhtiöpuheenjohtajaksi valittiin turkulainen Hilkka Kettinen. Palkittavat valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi haluaa tuoda toista kertaa esiin tekoja, hankkeita ja henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet positiivisesti kiinteistöalan ja asumisen toimintaympäristön kehittämiseen.

-  Yli puolet varsinaissuomalaisten asunnoista ja kodeista sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. Asunto-osakeyhtiöiden merkitys asuntojen hallintamuotona on jatkanut kasvuaan. Taloyhtiöiden parissa toimii ihmisiä, jotka käyttävät paljon aikaa yhteisen omaisuuden arvon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi on paljon hyviä kokemuksia ja käytäntöjä, jotka ansaitsevat tulla huomioiduksi, kertoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Vuoden korjaushanke – Asunto Oy Syväkallio

As Oy Syväkalliossa on tehty pitkäjänteistä työtä taloyhtiön kunnossapidossa ja korjausrakentamisessa. Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on nähtävissä vahva yhteisöllisyys ja asukaslähtöisyys. Kiinteistönpito on ollut esimerkillisen suunnitelmallista ja yhtiön suuret korjaushankkeet on toteutettu huolellisen valmistelun perusteella.

Vuonna 2020 on kilpailutettu ja tilattu hybridiurakka, jossa taloyhtiö siirtyy maalämpöön ja katolle asennetaan aurinkopaneelit. Lisäksi varaudutaan sähköautojen lataustarpeisiin. Samalla Turun kaupunki uusii ja asentaa tontilla olevan muuntamon vastaamaan tilattua hybridikokonaisuutta.

-Talojen 1 ja 2 katot päätettiin maalata kuntoon aurinkopaneeleja varten. Samalla pyydetiin tarjoukset kahden pelastustien kokonaisuuden parantamisesta, jossa aktiivisia olivat taloyhtiön pihatyöryhmä ja turvallisuuspäällikkö. Olemme myös kilpailuttaneet upporoskasäiliöt, jotka tilataan ja asennetaan vuoden 2020 aikana. Taloyhtiön hallitus on asettanut vaatimukset ilmalämpöpumpun asennuksille ja on pyytänyt keskitetyt tarjoukset niiden asentamisesta asukkaille heidän niin tilatessaan, kertoo yhtiön puheenjohtaja Juha Jäppinen.

Jo aiemmin yhtiössä on vaihdettu ikkunat ja ovet sekä tehty linjasaneeraus, jonka yhteydessä asennettiin poistoilmalämpöpumput ja saneerattiin kaikki kylpyhuoneet. Märkätiloihin asennettiin vesikiertoinen lattialämmitys, jotta lämpöpumpuista saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Ilmanvaihdon ja lämmityksen säädöt on varmistettu kaikkien korjaushankkeiden yhteydessä. Korjaushankkeiden myötä yhtiön lämmityskustannukset ovat pudonneet rakennuksen ikä huomioiden poikkeuksellisen alas. Samalla on kuitenkin onnistuttu parantamaan sisäilmaolosuhteita.

As Oy Syväkallion korjaushanke nousi esiin suunnitelmallisuutensa ja pitkäjänteisyytensä ansiosta. Kiinteistökehitystoimikunta piti tärkeänä asukaslähtöisyyttä. Osakkaiden maksurasitus on pyritty pitämään kohtuullisena ja korjaushankkeet on toteutettu järkevässä aikataulussa. Taloyhtiön toteuttamat energiakorjaukset on tehty huolellisesti ja tulokset ovat erittäin hyviä. Voittajan valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistökehitystoimikunta.

Vuoden turvallisuusteko – Vaisaaren alue

Vaisaari on noin 1000 asukkaan asuinalue Raision keskustan tuntumassa Nesteentien varrella. Alue on rakennettu vuosien 1973-1984 aikana ja sisältää 18 kerrostaloyhtiötä ja yhden liikerakennuksen. Alueen isännöinnistä ja huollosta vastaa asunto-osakeyhtiöiden omistama Vaisaaren Huolto Oy.

Tausta Vaisaaren turvallisuushankkeelle on lähtenyt liikkeelle kesällä 2018. - Aluehuoltoyhtiön hallitus aloitti keskustelun alueen nykytilasta sekä tulevaisuudesta ja päätti ryhtyä toimeen. Asukkaiden näkemykset alueen nykytilasta ja kehitystarpeista luotaava asukastyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2018. Kyselyn perusteella kärkihankkeiksi valittiin asumisviihtyisyys sekä turvallisuus, kertoo Vaisaaren Huolto Oy:n puheenjohtaja Paula Rytkölä.

Konkreettisina turvahankkeina on kaikissa alueen taloyhtiöissä suoritettu turvakävelyt, joiden perusteella puutteet on kartoitettu ja korjattu. Alueen asukkaille on pidetty erilaisia käytännönläheisiä infotilaisuuksia sammutusharjoituksista alkaen. Alueen valaistus on uusittu led-valaisimiin, hissit on peruskorjattu ja niiden ovet automatisoitu. Samalla on parannettu piha-alueiden esteettömyyttä ja uusittu talojen ulko-ovet automaattisiksi. – Tulevaisuudessa tulemme kiinnittämään huomiota ainakin avainturvallisuuden parantamiseen, sekä talotekniikan suojaukseen erilaisilta kyberuhkilta, miettii puheenjohtaja Paula Rytkölä.

Arvioinnissa painotettiin, että Vaisaaren turvallisuushankkeessa on aidosti huomioitu asukkaiden tarpeet ja otettu heidät mukaan suunnitteluun. Alueella asuu paljon ihmisiä ja turvallisuuden parantaminen palvelee laajaa joukkoa. Turvallisuustoimenpiteitä on viety eteenpäin suunnitelmista konkretiaan asti. Voittajan valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistökehitystoimikunta.

Kuvassa Vaisaaren Huolto Oy:n puheenjohtaja Paula Rytkölä.

Vuoden palvelumyönteisin – Varsinais-Suomen Muistiyhdistys

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys on tehnyt tiivistä yhteistyötä kiinteistöalan eri toimijoiden välillä. Turvallisesti kotona hankkeessa on keskitytty muistisairautta sairastavan ihmisen arjen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvistumiseen lähiympäristön muistiystävällisten tekojen avulla. Lähiympäristönä hankkeessa on nähty naapurit, taloyhtiöiden päättäjät sekä isännöinti ja kiinteistönhuolto. Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa auttaen suoraan muistisairaita asukkaita, heidän omaisiaan, isännöitsijöitä, taloyhtiöiden hallituksia, viranomaisia, asumisneuvojia, sekä monia muita.

Tänä vuonna on kehitetty muistiystävällinen taloyhtiö –valmennusmallia. Valmennusmallin ajatuksena on, että yhtä taloyhtiötä lähestytään monesta eri näkökulmasta. – Olemme koonneet myös Muistiystävällisen taloyhtiön materiaalipankkia, mistä voi poimia tietoa muistisairauksista ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden asumisturvallisuuden edistämisestä”, kertoo hanketyöntekijä Kaisa Karvonen Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti Kotona -hankkeesta. Hankkeen voi vielä ensi kevään ajan kutsua kertomaan lisää materiaalipankin aiheista joko etäyhteydellä tai lähitapaamisena.

- Olemme hankkeessa huomanneet, että tiedon tarvetta muistisairaan asukkaan kohtaamisessa ja avun hankkimisessa on paljon. Lisäksi taloyhtiöiden ja viranomaisten yhteydenpitoa olisi hyödyllistä parantaa, esimerkiksi tilanteessa, jossa kotihoidon asiakas antaa siihen luvan”, pohtii Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hankkeen asiantuntija Outi Korpelainen.

Arvioinnissa painotettiin erityisesti positiivista palvelukokemusta, sekä taloyhtiöiden hallinnon ymmärrystä. Palkittavan tahon valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistön Palvelut toimikunta.

Kuvassa vasemmalta: Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Asiantuntija Outi Korpelainen, järjestöjohtaja Hanne Mansala ja hanketyöntekijä Kaisa Karvonen.

Vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja – Hilkka Kettinen Kiinteistö Oy Uudenmaanrinne

Hilkka Kettinen on toiminut pitkäaikaisesti hallituksen puheenjohtajana ja hoitanut aktiivisesti yhtiön kehittämistä sekä suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Puheenjohtajan Kettinen on toiminut aktiivisesti yhteyshenkilönä isännöitsijän, suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden kanssa isoissa peruskorjaushankkeissa, kuten linjasaneerauksessa ja julkisivusaneerauksessa.

- Yhteys osakkaisiin ja asukkaisiin on tärkeää. Olen osaltani pyrkinyt hoitamaan tätä tiedottamista osakkeenomistajille ja asukkaille. Puheenjohtajan tehtävät ovat monipuolisia. Aina pienemmissä asioissa ei ehkä mene aivan työnjaon mukaan, mutta jos voin yhdellä puhelinsoitolla tai viestillä auttaa asukasta, edistää se asiaa. Toisaalta yhdessä isännöitsijän kanssa olemme hoitaneet useita vaativampia hallinnollisia asioita, esimerkiksi pitkäaikaista vastikesaatavien oikeudellista perintää. Hallituksen työskentely on myös kokemukseni mukaan sujunut poikkeuksellisen hyvin haasteellisissakin projekteissa. Yhtiön yhteisestä edusta huolehtiminen on puheenjohtajan tärkein tehtävä. Hyvä henki talossa helpottaa tätä tehtävää, hymyilee Hilkka Kettinen.

Arvioinnissa korostettiin, että puheenjohtaja on omalla toiminnallaan pyrkinyt edistämään suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista kiinteistöpitoa, sekä osakkaiden yhdenvertaisuutta. Palkittavan puheenjohtajan valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistön As Oy toimikunta.

Hilkka Kettinen ja Velmu koira, kuva: Tuomas Selänne

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, 02 277 5150 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.