Mikä on taloyhtiön rooli muistisairautta sairastavien asukkaiden määrän lisääntyessä?

Mikä on taloyhtiön rooli muistisairautta sairastavien asukkaiden määrän lisääntyessä?

Julkaistu: 14.10.2020

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hanke toteuttivat yhteistyössä kyselyn taloyhtiöiden asumisturvallisuudesta muistisairaiden ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden näkökulmasta keväällä 2020. Kyselyn avulla kartoitettiin, millaisia asioita taloyhtiöiden edustajat toivat esille muistamattomiin asukkaisiin ja taloyhtiöiden turvallisuuteen liittyen. Kyselyyn vastanneet taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ja isännöitsijät näkivät taloyhtiöiden roolin eri tavoin.

Taloyhtiöiden rooli

Osa vastaajista teki paljon asioita muistamattomien asukkaiden asumisturvallisuuden hyväksi, kuten kävi tervehdyskäynneillä asukkaan luona. Toinen ryhmä vastaajista toivoi taloyhtiöille selkeää ohjeistusta tai lainsäädäntöä, mikä velvoittaisi taloyhtiöiden hallitukset toimenpiteisiin ja, joista olisi helppo informoida asukkaita. Kolmas ryhmä katsoi, että taloyhtiön hallinnolla ei ole vastuuta asukkaista, eikä tarvetta puuttua heidän asioihinsa, vaan sitä varten on muita tahoja. Lähes neljännes vastaajista kertoi, että taloyhtiöissä ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin muistiltaan heikentyneiden asukkaiden asumisturvallisuuden parantamiseksi. ”Taloyhtiön tehtävänä on huolehtia kiinteistön eli rakennuksen ja tontin turvallisuudesta. Taloyhtiöille ei voi sysätä sosiaalihuollon vastuuta, mutta asumisturvallisuuden parantamiseen ja kehittämiseen yhtiöiden on hyvä kiinnittää huomiota. Esimerkiksi valaistuksen parantaminen tai esteettömyyskorjaukset kannattaa ottaa huomioon kiinteistön kunnossapidon suunnittelussa,” toteaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Tiedon jakaminen asukkaille

Myönteisesti taloyhtiön rooliin suhtautuvat vastaajat katsoivat taloyhtiöiden hallitusten olevan avainasemassa valmistautumisessa muistisairautta sairastavien asukkaiden määrän kasvuun. Vastaajien mukaan taloyhtiöt voivat suuresti auttaa muistisairaan mahdollisuutta kotona asumisessa ja asumisturvallisuuden parantamisessa. Taloyhtiön hallituksen kokous tai yhtiökokous nähtiin paikkana, jossa muistisairauden kohtaamista ja sairauden aiheuttamia asumisen haasteita voitaisiin ottaa esille. Asukkaille jaettavaksi tarkoitettua kirjallista, neutraalia informaatiota muistisairauksista toivottiin. ”Tuotamme parhaillaan Muistiystävällisen taloyhtiön materiaalipankkia, mistä voi poimia tietoa muistisairauksista ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden asumisturvallisuuden edistämisestä”, kertoo hanketyöntekijä Kaisa Karvonen Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti Kotona -hankkeesta.

Muistilista taloyhtiöille:

  • Muistisairauksiin liittyviä asioita kannattaa ottaa esille ennaltaehkäisevästi taloyhtiöiden ja hallitusten kokouksissa
  • Turvallisesti kotona –hankkeessa kerätään parhaillaan Muistiystävällisen taloyhtiön materiaalipankkia muistiturku.fi –sivuille

Tausta

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona  -hanke toteuttivat yhteistyössä kyselyn taloyhtiöiden asumisturvallisuudesta muistisairaiden ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden näkökulmasta keväällä 2020. Kyselyn avulla kartoitettiin, millaisia asioita taloyhtiöiden edustajat toivat esille muistamattomiin asukkaisiin ja taloyhtiöiden turvallisuuteen liittyen. Kyselyyn saatiin 98 vastausta, 11 varsinaissuomalaisen kunnan alueella sijaitsevien taloyhtiöiden edustajilta. Vastaajista lähes 90 % toimi taloyhtiön hallituksessa puheenjohtajana tai jäsenenä ja joka kymmenes vastaajista toimi isännöitsijänä. Yhteenveto kyselyn tuloksista on katsottavissa www.muistiturku.fi/fi/muisti-ja-muistisairaudet/arjen-turvallisuus/taloyhtiot-ja-muisti/

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.