Taloyhtiöissä huomattu naapuriavun merkitys muistisairaalle asukkaalle

Taloyhtiöissä huomattu naapuriavun merkitys muistisairaalle asukkaalle

Julkaistu: 21.09.2020

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hanke toteuttivat yhteistyössä kyselyn taloyhtiöiden asumisturvallisuudesta muistisairaiden ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden näkökulmasta keväällä 2020. Naapurien huoli ja huolenpidon tarve muistisairaasta tai muistamattomasta asukkaasta korostuivat kyselyn vastauksissa.

Avoimuus muistisairauksista tärkeää

Taloyhtiöiden hallitusten jäseniä ja isännöitsijöitä edustavat vastaajat toivat useassa vastauksessa esille naapurien huolen ja huolenpidon tarpeen muistisairaasta asukkaasta. Naapurit saattoivat auttaa muistisairasta asukasta, esimerkiksi ohjaamalla hänet takaisin omaan asuntoonsa, jos tämä oli lähdössä ulos myöhään illalla tai vähäpukeisena säätilaan nähden. Lisäksi lähinaapurit saattoivat “tarkkailla” muistamatonta asukasta, jos esimerkiksi kotihoidon toimittama ateria jäi oven taakse tai asukas unohti avaimen kotiin. Kyselyssä selvisi, että muistiltaan heikentyneen asukkaan naapurit olivat tarvittaessa yhteydessä taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan tai isännöitsijään. Toisinaan puheenjohtaja tai isännöitsijä kävi muistamattoman asukkaan luona “vierailulla” katsomassa, että kaikki on kunnossa.

Kyselyn vastauksissa arvostettiin lähinaapurien antamaa apua ja sen toivottiin jatkuvan myös tulevaisuudessa. Pohdintaa vastaajissa aiheutti, miten naapurit saisivat tiedon muistisairaudesta, jotta osaisivat suhtautua oikealla tavalla asukkaaseen. Asukkaan oma avoimuus kertoa omasta muistisairaudesta nähtiin tärkeänä. Eräs vastaajista toi esille, että ”välittämisen ja avoimuuden kulttuuria kannattaa taloyhtiöissä pyrkiä lisäämään. Näin asukkaat voivat yhdessä ymmärtää toisiaan paremmin.” Saman asian vahvistaa Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen asiantuntija Outi Korpelainen ja kertoo, että muistisairauksiin liittyen on paljon tietoa saatavilla, esimerkiksi internetin välityksellä tai oman alueen muistiyhdistyksen kautta.

Jos sairastat muistisairautta tai muistisi on heikentynyt:

  • Kerro avoimesti sairaudestasi lähinaapureille ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle tai isännöitsijälle.
  • Anna kaiken varalta omaisen tai muun läheisen henkilön yhteystiedot esimerkiksi isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle ja naapureillesi tiedoksi.

Jos asut taloyhtiössä, missä naapureinasi on muistamattomia tai muistiltaan heikentyneitä henkilöitä:

  • Voit auttaa muistamatonta naapuriasi monin eri tavoin. Opi muistisairaan henkilön kohtaamisen tapoja osallistumalla muistikummituokioon verkossa: muistikummit.fi
  • Lisää neuvoja ja tukea saat tarvittaessa Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksestä www.muistiturku.fi

Lisätietoja:

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, toiminnanjohtaja Juuso Kallio, puh. 02 277 5150

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, asiantuntija Outi Korpelainen, puh. 040 705 3031

Tule kuulemaan, mitä asioita väestön ikääntyminen tuo tullessaan ja mihin asioihin taloyhtiöissä olisi syytä kiinnittää huomiota? Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys järjestävät kaikille avoimeen tilaisuuden, jossa pohditaan näitä asioita. Tilaisuus järjestetään viranomaisten ohjeita noudattaen Turussa Virastotalon auditoriossa 24.9.2020 klo 17.30-19.30 ja myös striimattuna verkkolähetyksenä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.lyyti.in/ikaantyvattaloyhtiossa2020  

Tausta

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona  -hanke toteuttivat yhteistyössä kyselyn taloyhtiöiden asumisturvallisuudesta muistisairaiden ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden näkökulmasta keväällä 2020. Kyselyn avulla kartoitettiin, millaisia asioita taloyhtiöiden edustajat toivat esille muistamattomiin asukkaisiin ja taloyhtiöiden turvallisuuteen liittyen. Kyselyyn saatiin 98 vastausta, 11 varsinaissuomalaisen kunnan alueella sijaitsevien taloyhtiöiden edustajilta. Vastaajista lähes 90 % toimi taloyhtiön hallituksessa puheenjohtajana tai jäsenenä ja joka kymmenes vastaajista toimi isännöitsijänä. Yhteenveto kyselyn tuloksista on katsottavissa www.muistiturku.fi/fi/muisti-ja-muistisairaudet/arjen-turvallisuus/taloyhtiot-ja-muisti/

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.