Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on tyytyväinen Turun Kaupungin päivitettyyn hissiavustukseen

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on tyytyväinen Turun Kaupungin päivitettyyn hissiavustukseen

Julkaistu: 18.09.2020

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on tyytyväinen hissiavustuksen päivittämiseen ja täydennysrakentamisen kannusteisiin. Asia liittyy Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteisiin, jonka Turun Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2020. Kaupunginhallitus käsitteli asiakirjan toimeenpanoa kokouksessaan 14.9.2020.

”Pidämme kaupungin asunto- ja maapolitiikan tavoitteita pääosin hyvinä ja oikeanlaisia. Ilmastotavoitteiden toteutuminen sekä kokonaistaloudellisesti järkevä, tehokas ja viihtyisä eheä yhdyskuntarakenne ovat tärkeitä tavoitteita. Vain kaavoituksella voidaan varmistaa riittävä tarjonta rakentamiskelpoiselle tonttimaalle. Kaavoitustyössä painopistettä voisi yhä enemmän siirtää kaavojen hyväksymiseen niiden laatimistyön sijasta”, toteaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Kaupungin hissiavustus kasvoi

Kaupunki tukee jatkossa asuntojen muuttamista esteettömiksi myöntämällä hissiavustuksella hissittömien kerrostalojen jälkiasennushisseihin 15.000 €/hissi. Edellytyksenä kaupungin avustukselle on, että myös asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt hankkeelle avustusta. ”Uskomme tällä olevan positiivisia vaikutuksia, sillä Turussa on hissittömiä taloyhtiöitä yli 500. Näissä yhtiöissä on noin 15.000 asuntoa, 30.000 asukasta ja hissittömiä portaita 1500. Jälkiasennushissi on merkittävin yksittäinen esteettömyysteko ja edesauttaa asukkaita asumaan kotonaan pidempään," kertoo toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

ARA myöntää taloyhtiöille lisäksi enintään 45 % avustuksen hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Kerrostaloissa jälkiasennushissi maksaa halvimmillaan 80 000 euroa, keskimäärin hankkeiden kulut ovat 150 000 euroa.

Täydennysrakentamista edistetään

Täydennysrakentaminen tarkoittaa uudisrakentamista kaupunkirakentamisen sisällä siten, että hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluverkkoa sekä tuodaan niiden piiriin uusia käyttäjiä. Pääsääntöisesti täydennysrakentaminen on kaupungille edullisempaa kuin uusien alueiden toteuttaminen.

Asunto-osakeyhtiölle täydennysrakentaminen on usein keino rahoittaa yhtiön peruskorjauskorjaushankkeita. Täydennysrakentamisen edistämiseksi maankäyttösopimuskorvausta voidaan alentaa tietyin periaattein. ”Tämä huojennusperiaatteiden avoin määrittely helpottaa asian käsittelyä taloyhtiöissä, kun hankkeiden aloittamisesta käydään keskustelua. Nämä ovat tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä pitkiä prosesseja. Ensimmäisestä yhtiökokouskäsittelystä menee yleensä 5-10 vuotta ennen kuin uusi rakennus on valmiina,” muistuttaa toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Lisätietoja:

ARAn hissiavustus

ARAn avustuksen lisäksi osa alueen kunnista myöntää erillisen avustuksen. Lisätietoja kuntien sivuilta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.