Raisiossa ja Kaarinassa Varsinais-Suomen korkeimmat kiinteistökustannukset

Raisiossa ja Kaarinassa Varsinais-Suomen korkeimmat kiinteistökustannukset

Julkaistu: 10.09.2020

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna keskimäärin viime vuotta maltillisemmin. Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousivat 3,10 euroon neliöltä kuukaudessa, kun keskiarvo oli 2,74 euroa neliöltä. Raisiossa kiinteistökustannukset laskivat 4 prosenttia, mutta olivat siitä huolimatta alueen korkeimmat 3,03 euroa. Kaarinassa kustannukset nousivat vesimaksujen siivittämänä 2,95 euroon. Turussa kustannukset kääntyivät laskuun ja olivat 2,84 euroa. Salossa kiinteistökustannus oli 2,79 euroa ja Uudessakaupungissa 2,67 euroa.

Perheasunnossa vuodessa jopa yli 1000 euron ero kuntakohtaisissa kiinteistökustannuksissa

Kuntien väliset kustannuserot ovat muodostuneet suuriksi. Kalleimmassa päässä Rovaniemellä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin uppoaa 90 -neliöisessä perheasunnossa miltei 3 400 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää hieman runsaat 2 300 euroa.

Raisiossa 90 -neliöisessä huoneistossa asuva maksaa kuntakohtaisia kustannuksia noin 3 270 euroa vuodessa ja Turussa miltei 3070 euroa. Salossa vastaava summa on 3010 euroa ja Uudessakaupungissa 2880 euroa.

Kaukolämmön kustannuksissa laskua ja vesimaksuissa vaihtelua

Kaukolämmön kustannuksissa kehitys oli keskimäärin maltillista, kustannusten noustessa alle prosentin viime vuodesta. Turussa, Kaarinassa ja Raisiossa trendi oli toinen, sillä kaukolämmön kustannus laski 1,3 prosenttia. Kaukolämpö maksoi näissä kaupungeissa edelleen merkittävästi keskitasoa enemmän 1,41 euroa neliöltä, kun vertailukuntien keskiarvo oli 1,28 euroa

Salossa kaukolämmön kustannus laski miltei 9 prosenttia, mutta Salossa lämmön hintakehitys on ollut ylipäätään poukkoilevaa viimeisinä hinnantarkistusaikoina. Uudessakaupungissa kaukolämmön kustannus pysyi ennallaan.

Raisiossa veden ja jäteveden kustannus laski peräti 11 prosenttia. Vesimaksuja on pystytty alentamaan jo toistamiseen. Turussa vesimaksut laskivat 3,1 prosenttia. Salossa ja Kaarinassa vesimaksut päinvastoin nousivat.

Jätekustannukset ovat nousseet vertailtavista kustannuksista eniten viime vuoteen verrattuna, keskimäärin noin 3 prosenttia. Jätekustannusten nousu painottui sekajätteeseen ja ekomaksuihin. Keskimääräinen vesikustannus nousi puolestaan 1,8 prosenttia viime vuodesta.

Myös kiinteistöveron osalta suunta oli ylöspäin. Rakennuksen kiinteistövero nousi keskimäärin runsaan prosentin verran ja tontin kiinteistövero puolestaan vajaan prosentin vuoden 2019 kustannuksiin verrattuna. Kiinteistösähkön vertailuhinnat puolestaan laskivat noin 1,5 prosenttia, pitkälti sähkön energiahinnan laskun seurauksena. Turussa laskua oli 5,6 prosenttia.

Kuntien kustannuskehityksissä suurta vaihtelua vuonna 2020

Viime vuoteen verrattuna kustannusten nousu oli maltillisempaa. Vertailun kunnista viidessä kuntakohtaiset kustannukset nousivat yli 3 prosenttia ja näiden lisäksi yhdeksässä kunnassa kustannusten nousu oli 2-3 prosenttia. Alueen kunnista kustannukset nousivat vain Kaarinassa ja Uudessakaupungissa, mutta näissäkin vähäisesti.  

Vertailussa olleista kunnista kuntakohtaiset kiinteistökustannukset laskivat 9 kunnassa. Suurimmat kustannusten laskut olivat Raisiossa ja Salossa. Salossa kehityksen takana oli kaukolämmön hinnanlasku ja Raisiossa alennetut vesimaksut. Vertailukustannukset laskivat myös Helsingissä ja Turussa.

Indeksitalovertailu Varsinais-Suomessa

Valtakunnallinen Indeksitalovertailu

Lisätiedot:

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi
toiminnanjohtaja Juuso Kallio puh. 02 277 510 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi
neuvontainsinööri Matts Almgrén puh. 02 277 5153 matts.almgren@kiinteistoliitto.fi

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Nyt julkaistavan Indeksitalo 2020 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon vertailukustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet kaikista kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Vertailukaupungeissa asuun hieman runsaat neljä miljoonaa henkeä. Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut. Tiedot ovat syyskuun 2020 mukaisia.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.