Monipuolinen yhteistyö muistisairaan asukkaan asioissa on taloyhtiöissä tärkeää

Monipuolinen yhteistyö muistisairaan asukkaan asioissa on taloyhtiöissä tärkeää

Julkaistu: 02.09.2020

Taloyhtiöissä toivotaan sujuvaa yhteistyötä muistisairaiden asukkaiden omaisiin ja viranomaisiin, selviää Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hankkeen kyselystä. Järjestöt toteuttivat kyselyn taloyhtiöiden asumisturvallisuudesta muistisairaiden ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden näkökulmasta keväällä 2020.

Toiveena sujuva yhteydenpito omaisten kanssa

Taloyhtiöiden hallitusten jäseniä ja isännöitsijöitä edustavat vastaajat pitivät yhteydenpitoa asukkaan omaisiin ensisijaisena toimenpiteenä silloin, kun muistamattoman asukkaan asumisturvallisuudessa ilmenee jotain huolestuttavaa, eikä hänen itsensä kanssa saada tilannetta ratkaistua.

Omaiset koettiin merkittävänä yhteistyötahona ja usein haasteita saatiin ratkaistua sillä, että heihin oltiin säännöllisesti yhteydessä joko kasvotusten tai esimerkiksi sähköpostitse. Omaisten yhteystietojen kerääminen nähtiin keinona parantaa yhteydenpitoa asukkaan omaisiin ja sitä kautta asumisturvallisuutta edistävänä tekijänä. ”Taloyhtiöt odottavat tässä aktiivisuutta osakkailta, asukkailta ja heidän omaisiltaan. Muistakaa ilmoittaa yhteystietonne isännöintitoimistolle tai taloyhtiön hallitukselle”, pyytää Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät aktiivisia viranomaisten suuntaan

Kyselyn mukaan taloyhtiöiden hallitukset voivat tarvittaessa tehdä tiivistä yhteistyötä kolmiossa: hallituksen puheenjohtaja – isännöitsijä – osakkeenomistaja ja/tai hänen lähiomaisensa. Vastaajat toivat esille useampia tapauksia, joissa taloyhtiön hallitusten mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset jättävät muistisairaat vanhukset taloyhtiöiden vastuulle. Osa vastaajista kaipasi tietoa siitä, mihin tahoon voi olla yhteydessä, kun asukas tarvitsee ulkopuolista apua tai, jos hänellä käy jo esimerkiksi kotihoidon palvelut, jotka tuntuvat riittämättömiltä.

Useista taloyhtiöstä on otettu asukkaan tilanteesta yhteyttä kotihoitoon ja sosiaaliviranomaisiin. Yhteydenottojen perusteella esimerkiksi kotihoidon palveluita on käynnistetty asukkaalle. Taloyhtiöiden hallituksissa kaivataan tietoa siitä, kun asukkaan luona aloitetaan kotihoidon käynnit. Tietojen saaminen asukkaan tilanteesta, esimerkiksi muistisairauden asteesta, koettiin taloyhtiöiden osalta haasteellisena. ”Olisiko taloyhtiöiden ja viranomaisten yhteydenpitoa mahdollista parantaa, mikäli kotihoidon asiakas antaa siihen luvan”, pohtii Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hankkeen asiantuntija Outi Korpelainen.

Muistilista

  • Otetaan muistisairaus puheeksi taloyhtiössä asukkaiden ja omaisten kanssa.
  • Taloyhtiö ei ilman osakkaan lupaa voi luovuttaa osakkaan tietoja ulkopuolisille.
  • Suositellaan, että taloyhtiöissä kerätään muistisairaiden asukkaiden omaisten yhteystiedot taloyhtiön, isännöinti- tai huoltoyhtiön rekisteriin.
  • Vanhuspalvelulain mukainen huoli-ilmoitus toimii tarvittaessa myös taloyhtiöissä auttamisen välineenä.

Lisätietoja:

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, toiminnanjohtaja Juuso Kallio, puh. 02 277 5150

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, asiantuntija Outi Korpelainen, puh. 040 705 3031.

Tule kuulemaan, mitä asioita väestön ikääntyminen tuo tullessaan ja mihin asioihin taloyhtiöissä olisi syytä kiinnittää huomiota? Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys järjestävät kaikille avoimeen tilaisuuden, jossa pohditaan näitä asioita. Tilaisuus järjestetään viranomaisten ohjeita noudattaen Turussa Virastotalon auditoriossa 24.9.2020 klo 17.30-19.30 ja myös striimattuna verkkolähetyksenä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.lyyti.in/ikaantyvattaloyhtiossa2020  

Tausta

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hanke toteuttivat yhteistyössä kyselyn taloyhtiöiden asumisturvallisuudesta muistisairaiden ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden näkökulmasta keväällä 2020. Kyselyn avulla kartoitettiin, millaisia asioita taloyhtiöiden edustajat toivat esille muistamattomiin asukkaisiin ja taloyhtiöiden turvallisuuteen liittyen. Kyselyyn osallistui 98 vastaajaa, jotka edustivat yhteensä 206 taloyhtiötä, 11 varsinaissuomalaisen kunnan alueella. Vastaajista lähes 90 % toimi taloyhtiön hallituksessa puheenjohtajana tai jäsenenä ja joka kymmenes vastaajista toimi isännöitsijänä. Yhteenveto kyselyn tuloksista on katsottavissa www.muistiturku.fi/fi/muisti-ja-muistisairaudet/arjen-turvallisuus/taloyhtiot-ja-muisti/

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.