Taloyhtiöissä tehdään kaikkia hyödyttäviä asumisturvallisuuden parannuksia

Taloyhtiöissä tehdään kaikkia hyödyttäviä asumisturvallisuuden parannuksia

Julkaistu: 25.08.2020

Asumisturvallisuuden parantaminen nousi esiin Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hankkeen kyselyssä. Järjestöt toteuttivat kyselyn taloyhtiöiden asumisturvallisuudesta muistisairaiden ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden näkökulmasta keväällä 2020. Kyselyn vastaajat olivat taloyhtiöiden hallitusten jäseniä ja isännöitsijöitä Varsinais-Suomesta.

Turvallisuutta voidaan parantaa monin keinoin

Asumisturvallisuutta voidaan parantaa erilaisin toimenpitein. Yleisimmin vastauksissa tuotiin esille taloyhtiöissä tehtyinä toimenpiteinä paloturvallisuuden parantaminen sekä oviautomaation ja valaistusautomaation lisääminen. Nämä toimenpiteet hyödyttävät kaikkia asukkaita. Palohälytysjärjestelmiä voidaan uusia ja tapauskohtaisesti jopa sprinklausjärjestelmiä asentaa. Joissakin taloyhtiöissä huolehditaan huoneistokohtaisten palovaroittimien testaamisesta taloyhtiön toimesta kerran vuodessa. ”Taloyhtiö voi myös muistuttaa osakkaita pattereiden vaihtamisesta, vaikkapa toimittamalla uudet patterit huoneistoon ja kertomalla samalla, että tarvittaessa saatavilla on apua pattereiden vaihtamiseen,” muistuttaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Oviautomaatio on yksi erityisesti kerrostaloyhtiöiden asumisturvallisuutta lisäävä tekijä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ovien automaattista avautumista ja sulkeutumista esteettömän kulun helpottamiseksi, sähköisen ovikoodin käyttöä, lukitusjärjestelmiin kohdennettujen lisälaitteiden käyttöä hoitohenkilökunnan käyntien mahdollistamiseksi ja oven avaamisen tilausta puhelimitse vartiointipalvelusta. Yksilöllistenkin tarpeiden ratkaisuihin suhtaudutaan taloyhtiöissä varsin myönteisesti, kunhan ne eivät koidu kohtuuttomasti muiden asukkaiden maksettavaksi. ”Taloyhtiöissä onkin hyvä huomioida osakkaiden ja asukkaiden muuttuvat tarpeet suunnitellessa tulevia kunnossapitotoimia. Erilaisten toimenpiteiden avulla voidaan edistää kaikkien asukkaiden asumisturvallisuutta ja esimerkiksi esteettömyyskorjauksiin taloyhtiö voi saada avustusta”, kertoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Muistilista taloyhtiöille:

  • Ota huomioon osakkaiden erilaiset ja muuttuvat tarpeet suunnitellessa taloyhtiön kunnossapitotoimia.
  • Selvitä voiko taloyhtiö tai osakkeenomistaja saada korjaustoimenpiteisiin esimerkiksi esteettömyysavustusta.
  • Erilaisia turva- ja apuvälineratkaisuja on saatavilla, jotka voivat hyödyttää useita asukkaita. Jaa tietoa hyväksi havaituista ratkaisuista myös muille!

Lisätietoja:

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, toiminnanjohtaja Juuso Kallio, puh. (02) 277 5150

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, hanketyöntekijä Kaisa Karvonen, puh. 040 353 3059

Tule kuulemaan, mitä asioita väestön ikääntyminen tuo tullessaan ja mihin asioihin taloyhtiöissä olisi syytä kiinnittää huomiota? Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys järjestävät kaikille avoimeen tilaisuuden, jossa pohditaan näitä asioita. Tilaisuus järjestetään viranomaisten ohjeita noudattaen Turussa Virastotalon auditoriossa 24.9.2020 klo 17.30-19.30 ja myös striimattuna verkkolähetyksenä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.lyyti.in/ikaantyvattaloyhtiossa2020  

Tausta

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hanke toteuttivat yhteistyössä kyselyn taloyhtiöiden asumisturvallisuudesta muistisairaiden ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden näkökulmasta keväällä 2020. Kyselyn avulla kartoitettiin, millaisia asioita taloyhtiöiden edustajat toivat esille muistamattomiin asukkaisiin ja taloyhtiöiden turvallisuuteen liittyen. Kyselyyn osallistui 98 vastaajaa, jotka edustivat yhteensä 206 taloyhtiötä, 11 varsinaissuomalaisen kunnan alueella. Vastaajista lähes 90 % toimi taloyhtiön hallituksessa puheenjohtajana tai jäsenenä ja joka kymmenes vastaajista toimi isännöitsijänä. Yhteenveto kyselyn tuloksista on katsottavissa www.muistiturku.fi/fi/muisti-ja-muistisairaudet/arjen-turvallisuus/taloyhtiot-ja-muisti/

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.