Huoli-ilmoitus on auttamisen väline

Huoli-ilmoitus on auttamisen väline

Julkaistu: 03.06.2020

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys haluavat kannustaa taloyhtiöitä huolehtimaan kaikista asukkaistaan, ja tähän huoli-ilmoitus on hyvä keino. Yhdistykset pitävät tärkeänä, että kunnat nostavat huoli-ilmoituksen näkyvästi esiin omassa viestinnässään, kuten omilla verkkosivuillaan, ja tarjoavat ilmoituksen tekemistä varten helppokäyttöisen lomakkeen.

Muistisairaus koskettaa lähes jokaista suomalaista joko sairastuneen, läheisen, naapurin tai ystävän roolissa. Suomessa elää yli 190 000 ihmistä, jotka sairastavat etenevää muistisairautta. Luvun ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2060. Kansallisena tavoitteena on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Taloyhtiöissä asuvien ihmisten tulee tiedostaa entistä paremmin olemassa olevat apukeinot.

Huoli-ilmoitus on auttamisen väline, joka kertoo välittämisestä ja huolenpidosta

Erityisesti nyt, kun elämme koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa, kenelle tahansa meistä voi tulla vastaan tilanne, joka herättää huolen jostakusta ikäihmisestä ja hänen pärjäämisestään. Apua tarvittaisiin, mutta emme oikein tiedä millaista apua ja mistä sitä saisi. ”Viimeistään nyt pitäisi kaikilla olla tieto, miten tehdään vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämiseksi. Ilmoitus tunnetaan myös nimellä huoli-ilmoitus. Sosiaalihuoltolaista löytyy vastaava ilmoitus, jota voidaan soveltaa kaiken ikäisiin henkilöihin. Ilmoittajan ei tarvitse tietää, kumman lain perusteella ilmoitus tehdään. Ilmoituksen vastaanottaja kunnassa ohjaa sen oikealle taholle”, muistuttaa Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen asiantuntija Outi Korpelainen.

Jos taloyhtiön hallinnossa tai asukkaan naapurustossa herää epäilys asukkaan mahdollisesta muistisairaudesta ja avuntarpeesta, kuka tahansa voi tarttua toimeen tekemällä huoli-ilmoituksen. Huoli-ilmoitus johtaa aina henkilön palvelutarpeen arviointiin. ”Ilmoituksen voi tehdä yhtä hyvin huolestunut isännöitsijä, ystävä kuin naapurikin. Usein huolen kohteena olevalle henkilölle olisi hyvä kertoa aikeestaan etukäteen, jotta asia ei tule hänelle yllätyksenä. Ilmoitus voidaan tosin tehdä anonyymistikin. Ilmoittajan yhteystiedot otetaan kuitenkin viranomaisten toimesta ylös mahdollisten lisätietojen kysymistä varten. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että esimerkiksi muistisairas ihminen saa tarvitsemansa avun ja palvelut silloinkin, kun hän ei itse osaa tai ymmärrä niitä hankkia”, kertoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Kuntien ohjeistukset kuntoon

Kuntien ohjeistus huoli-ilmoituksen tekemisestä on vaihtelevaa. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi kehottavatkin kuntia pikaisesti laittamaan ohjeistukset kunnan internet-sivuille helposti löydettäväksi. ”Huoli-ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, tai kirjallisesti, mutta helpointa se on, jos kunnan sivuilta löytyisi tähän valmis lomake”, sanoo asiantuntija Outi Korpelainen.

Taloyhtiön tehtävänä on huolehtia kiinteistön turvallisuudesta

Taloyhtiön tehtävänä on huolehtia kiinteistön turvallisuudesta. Kaikkien asukkaiden yhteistä turvallisuutta ajatellen taloyhtiön tulee huolehtia esim. ajantasaisesta lukituksesta, pelastussuunnittelusta, talvikunnossapidosta, valaistuksesta, paloturvallisuudesta jne. Lisäksi taloyhtiön kannattaa suhtautua myönteisesti sellaisiin muutoksiin, jotka parantavat erityisryhmien turvallisuutta, esim. esteettömyyteen ja erilaisiin apuvälineisiin.

Juridisesta näkökulmasta katsottuna taloyhtiö toimii kuitenkin kaikkien asukkaiden suhteen samoin periaattein, eikä taloyhtiöllä ole mahdollisuuksia kovinkaan suuriin erityisjärjestelyihin asukkaiden henkilökohtaisten tarpeiden perusteella. Jo huoneistossa käynti vaatii taloyhtiön edustajalta aina hyväksyttävän perusteen sekä asiasta sopimisen asukkaan kanssa etukäteen. ”Hyvää tarkoittava huoltomies ei voi esimerkiksi piipahtaa asunnossa omin päin katsomassa, että asukkaalla on kaikki kunnossa,” kertoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen lakimies Heli Launto-Koho.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, asiantuntija Turvallisesti kotona –hanke, Outi Korpelainen, p. 040 705 3031, outi.korpelainen@muistiturku.fi

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi, toiminnanjohtaja Juuso Kallio puh 050 330 7749 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen yhdistys. Kaksikielisen toiminnan tavoitteena on tukea muistisairautta sairastavia henkilöitä, heidän läheisiään ja alan ammattihenkilöstöä. Yhdistyksen toiminta perustuu valtakunnallisen kattojärjestön Muistiliiton strategiaan ja sitä järjestetään koko Varsinais-Suomen alueella Salon seutua lukuun ottamatta.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on 1907 perustettu kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Jäsenkuntamme muodostuu pääasiallisesti asunto-osakeyhtiöistä (90 %), mutta jäsenistöömme kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä ja huoltoyhtiöitä. Jäsenenämme on yli 2.500 kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä Varsinais-Suomen alueella.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.