Taloyhtiöt toivovat rakennusvalvonnalta nykyistä nopeampia käsittelyaikoja

Taloyhtiöt toivovat rakennusvalvonnalta nykyistä nopeampia käsittelyaikoja

Julkaistu: 11.11.2019

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi selvitti syys- ja lokakuun aikana taloyhtiöiden lupaprosesseja hoitavien asiantuntijoiden, kuten isännöitsijöiden ja suunnittelijoiden näkemyksiä alueen rakennusvalvonnan palveluista. Vastaajat näkivät haasteita erityisesti Turun rakennusvalvonnan toiminnassa viranomaisten tavoitettavuudessa, palvelualttiudessa, käsittelyajoissa ja ratkaisujen yhdenvertaisuudessa.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajan Juuso Kallion mukaan kyselyn tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden palvelukokemuksia ja löytää kipukohtia, joita taloyhtiöiden edustajat prosessissa ovat kokeneet. ”Lupaprosessit ovat Turussa voineet kestää puolikin vuotta, kun tavoiteaika on 30 vuorokautta. Lisäksi lupaviranomaisten tavoittaminen on koettu vaikeaksi. Hakijat odottavat nopeampia käsittelyaikoja, sekä kohtuullisia ja yhdenvertaisia ratkaisuja.”

Lisää resursseja ja sujuvampaa palvelua

Turun rakennusvalvonnan lupahakemusten käsittelyn viivästymisiä on perusteltu resurssipulalla. Resurssipulalle olisi kuitenkin syytä löytää ratkaisuja. ”Rakennusvalvonnan prosesseihin liittynee kausiluonteisuutta. Turun kannattaisi harkita, voisiko joitakin lupaprosesseihin liittyviä asioita ostaa esimerkiksi alueen muilta kunnilta. Lupaprosessi ei saa toimia pullonkaulana, jolla hidastetaan korjaus- tai uudisrakentamista. Prosessien pitkittyminen voi aiheuttaa kustannuksia myös luvan hakijalle,” Juuso Kallio huomauttaa.

Turun Kaupungin valvontajohtaja Leena Salmelainen avaa resurssipulan taustoja. ”Kyselyn osoittamista kipukohdista ylivoimaisesti suurimmaksi koettiin rakennusvalvonnan lupapäätösten käsittelyaikojen pituus. Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on kasvanut viimeisen vuoden aikana erittäin pitkäksi, mikä on eri yhteyksissä noussut pääpuheenaiheeksi jo useamman kerran kuluneen vuoden aikana. Paljon puhuttu resurssipula näkyy rakennusvalvonnassa siten, että auki oleviin virkoihin on erittäin vaikea saada päteviä henkilöitä. Rakentamisen korkeasuhdanne ja kunnallinen palkkataso ovat osaltaan syynä rekrytointivaikeuksiin. Asian jatkuva esiin nostaminen ja asianosaisten osoittelu ei myöskään helpota rekrytointia. Rakennusvalvonta on ilman muuta valmis aitoon ja rakentavaan keskusteluun eri tahojen kanssa tavoista, joilla käsittelyaikoja saadaan lyhennettyä. Sanomattakin on selvää, että lupakäsittelyn sujuva eteneminen on kaikkien etu.”

Kyselyyn saatiin yhteensä 140 vastausta. Vastauksista 60 % koski Turkua ja loput muita alueen kuntia. Pienemmistä kunnista saatiin yksittäisiä vastauksia, jonka vuoksi niitä ei ole tuloksissa tarkemmin eritelty. Puolet kyselyyn vastanneista oli ammatti-isännöitsijöitä ja yli kolmannes vastaajista oli suunnittelijoita tai valvojia. Nämä tahot yleensä huolehtivat taloyhtiöiden korjaushankkeiden lupa-asioinnista.

Tyytyväisimpiä kyselyyn vastanneet olivat asiointiin Raision ja Naantalin rakennusvalvonnoissa. Monet vastaajat olivat myös tyytyväisiä yleiseen toimistohenkilökunnan palveluhenkeen. Yksittäisten viranomaisten ratkaisuilla nähtiin olevan liian suuri merkitys, niin lupa-asian arvioinnissa kuin itse palvelukokemuksessa.

Kyselyn tulokset

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi
Puh 050-3307749 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.