Lämmityskustannukset uhkaavan korkeita Salossa

Lämmityskustannukset uhkaavan korkeita Salossa

Julkaistu: 18.06.2019

Kaukolämpö on yleisin kerrostalojen lämmitysmuoto Salon seudulla. Salon Kaukolämmön hintakehitys on ollut lähivuosina poukkoilevaa. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on huolissaan hinnankorotusten vaikutuksista asumisen kokonaiskustannuksiin. Tulevan ekovoimalan tulee merkittävästi alentaa kaukolämmön kustannuksia Salossa ja seudun jätteenkäsittelymaksuja.

Kaukolämmön arvonlisäverollinen kulutusmaksu on 1.2.2019 alkaen 83,18 € / MWh, kun se vielä vuoden 2018 alussa oli 67,75 € / MWh. Salon Kaukolämpö Oy:n mukaan hinnan nousu johtuu indeksien noususta ja päästöoikeuksien hinnan noususta. Lounavoima Oy rakentaa parhaillaan Korvenmäkeen ekovoimalaa, joka tullee käyttöön vuoden 2021 aikana. Yhtiön mukaan kaukolämmön kulutusmaksun arvonlisäverollinen omakustannushinta olisi putoamassa alle 70 € / MWh. Lopulliseen asiakashintaan vaikuttaa myös Salon kaukolämmön huippu- ja varavoiman tuotantoratkaisut. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n mukaan ekovoimalaitoksen valmistuttua polttokelpoisen jätteen käsittelyyn toimittamisesta syntyvät kustannukset laskevat kokonaisuutena reilu 4 milj. euroa vuodessa. Antti Rinteen hallituksen ohjelma saattaa sisältää lisähaasteita. Hallitus selvittää kiertotalouden edistämisen mahdollisuuksia jätteenpolton energia- ja hiilidioksidipäästöön perustuvalla verolla, sekä kaatopaikalle päätyvän jätteen jäteveroa korottamalla. Veromuutokset voivat tulla voimaan jo vuoden 2021 alusta.

Tällä hetkellä Salon kaukolämmön kustannus Kiinteistöliiton indeksitalovertailun mukaan olisi 1,41 €/m2/kk, kun Suomen keskiarvo vuoden 2018 vertailussa oli 1,24 €/m2/kk eli noin 14% keskitasoa korkeampi. Salon Kaukolämmön kustannusten ja LSJH:n alueen jätteenkäsittelymaksujen alenemisestä on todella pidettävä huolta jatkossakin. ”Lämmityksen kustannusnäkymät ovat nykytiedon valossa hiukan utuiset. On hyvä huomioida, että erityisesti lämpömarkkinoille on tullut kilpailua, jonka vuoksi taloyhtiöt miettivät erilaisia vaihtoehtoja kustannusnousun taittamiseksi. Kiertotalouden kehittämiseen ja mahdolliseen kokeilukulttuuriin liittyvissä investoinneissa on hyvä pitää mielessä, että veronmaksajien rahoja tulee käyttää vain harkitusti ja hyvin avoimesti perustellen”, toteaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Taloyhtiön energiaratkaisut mietittävä huolella

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen neuvontainsinööri Matts Almgrén korostaa asiantuntijuuden merkitystä energiaan liittyvissä ratkaisuissa. ”Mikäli taloyhtiössä mietitään eri lämmitysvaihtoehtoja, on tärkeä muistaa, että lämmitysjärjestelmän vaihto on korjaushanke. Se edellyttää suunnitelmallista etenemistä tarveselvityksen ja hankesuunnittelun kautta. Järjestelmän toimivuus pitää myös varmistaa, sillä uuden lämmitysjärjestelmän säätämiseen menee aina vähintään kaksi lämmityskautta. Olemme havainneet, että erityisesti lämpöpumppumarkkinoilla on liikkeellä toimijoita, joiden tarjoamat ratkaisut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Erilaisilla lähtötiedoilla ja energian hinta-arvioilla saadaan hyvin erilaisia laskentatuloksia.” Laitetoimittajista riippumaton tarkastelu ja huolellinen suunnittelu on tärkeää, jotta osakkailla on riittävät ja luotettavat tiedot hankkeesta päätöstä tehdessään.

Pitkäaikaiset investoinnit rahoitusvastikkeella

Hankkeiden rahoitusta mietittäessä on tärkeää muistaa yhtiöjärjestyksen määräykset vastikeperusteista. Suurimmassa osassa yhtiöitä on yhtiöjärjestyksessä pykälä, jonka mukaan pitkäaikaiset investoinnit, kuten esimerkiksi lämmitysjärjestelmän muutokset tai kiinteistön peruskorjaukset ja uudistukset, tulee kattaa rahoitusvastikeperusteisesti. Mikäli yhtiöjärjestyksessä määrätään kyseinen hanke katettavaksi rahoitusvastikkeella, ei hanketta saa rahoittaa hoitopuolen tuloista. Onkin siis tärkeää tarkastaa ja sisäistää oman yhtiön yhtiöjärjestyksen määräykset, ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Indeksitalo 2018 selvitys

Lisätietoa:

Juuso Kallio, toiminnanjohtaja
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
puh: 050 330 7749

Matts Almgrén, neuvontainsinööri
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
puh: 050 598 2365

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.