MDI ennuste: Suomessa on 20 vuoden kuluttua vain kolme aitoa kasvuseutua

MDI ennuste: Suomessa on 20 vuoden kuluttua vain kolme aitoa kasvuseutua

Julkaistu: 22.02.2019

Tuoreen ennusteen mukaan syntyvyyden romahdus aiheuttaa odottamattomia muutoksia isojen kaupunkien ja niiden lähiseutujen väestönkehitykseen.

Tuore alueellinen väestöennuste kertoo, että pääkaupunkiseudun väestö kasvaa 270 000 asukkaalla vuoteen 2040. Samaan aikaan koko maan kasvu jää vajaaseen 90 000:een eli pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Suomen väki vähenee 180 000 asukkaalla. Alueellinen tarkastelu osoittaa myös sen, että selkeää kasvua nähdään Helsingin lisäksi vain Tampereen ja Turun seuduilla. Maltillista kasvua ennuste osoittaa vielä Oulun ja Jyväskylän seuduille ja pientä Kuopioon, mutta niissäkin väestönkasvu kääntyy laskuun 2030-luvun puolivälissä.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on laskenut väestötutkija Timo Aron johdolla ajankohtaisen ennusteen alueelliseksi väestökehitykseksi 10 keskeiselle kasvuseudulle ympäri Suomea. Ennuste ulottuu vuoteen 2040. Sen mukaan kehitys kääntyy pois kasvu-uralta 2030-luvulla lukuun ottamatta Helsingin, Tampereen ja Turun seutuja. Ennusteeseen on otettu mukaan vuoden 2015 jälkeen tapahtunut syntyvyyden romahdus ja sen aiheuttamat kerrannaisvaikutukset. Lapsia ei synny samalla tavalla kuin aiemmin, joten sekä maan sisäinen että ulkomailta tuleva muuttoliike korostuvat väestönkehityksessä. Nyt ennustettavissa oleva muuttoliike lisää alueiden eriytymistä kasvaviin, supistuviin ja tyhjeneviin alueisiin.

Merkittävää on se, että keskuskaupunkien ympärillä väestön kasvukehä ulottuu enää vain yksittäisiin kehyskuntiin koko seudun sijaan. Ihmiset muuttavat siis odotettuakin enemmän kaupunkien keskustoihin jopa niin, että ydinkeskustojen ulkopuolella nähdään alueiden supistumista. Tarkasteltujen 10 kaupunkiseudun työikäisten määrä kasvaa yhteensä noin 160 000 hengellä ja vähenee muualla maassa noin 250 000 hengellä. Työikäisten kasvu keskittyy kasvukolmioon Helsingin, Tampereen ja Turun seuduille.

Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa kymmenellä kaupunkiseudulla huomattavasti, yhteensä noin 265 000 henkilöllä ja muualla maassa noin 75 000 henkilöllä ennustejakson aikana. Pelkästään Helsingissä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa yli puolitoistakertaiseksi. Väestöennusteen tilaajat ovat Hypo, Kuntarahoitus, RAKLI ja ympäristöministeriö. Selvityksen on toteuttanut MDI. Tarkastelussa ovat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän, Kuopion, Seinäjoen, Joensuun ja Vaasan kaupunkiseutujen väestökehitykset vuosina 2017–2040.

Ennuste on koko maan lukujen osalta yhteensopiva Tilastokeskuksen viime vuonna julkaiseman ennusteen kanssa. Se tuottaa alueelliset erityispiirteet huomioivaa uutta tietoa 10 kaupunkiseudun keskuskaupungin, ydinkaupunkiseudun ja muun seudun väestönkehityksestä osatekijöittäin. Ennuste on laskettu sen mukaan, että syntyvyys jää nykyiselle tasolleen.

Lisätietoja ja materiaalit:
www.mdi.fi/ennuste2040

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.