Lämmityskustannukset vaarassa nousta Turun seudulla

Lämmityskustannukset vaarassa nousta Turun seudulla

Julkaistu: 14.01.2019

Kaukolämmön hinta uhkaa nousta Turun seudulla 4-5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Arvio perustuu Turku Energian julkaisemaan liukuvaan hintaennusteeseen. Hintaennuste perustuu tuotannon optimoinnista saatavaan polttoainejakaumaan. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on huolissaan hinnankorotusten vaikutuksista asumisen kokonaiskustannuksiin.

Hoitokulut kasvavat kuluttajahintoja nopeammin

Keskimääräisen taloyhtiön hoitokuluihin on näköpiirissä nousua vuodelle 2019. Eniten hoitokuluja nostavat juuri lämmityskustannusten nousu. ”Tilanne on kestämätön. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,1 prosenttia. Vastaavalla jaksolla kuluttajahintojen muutos oli 1,3 prosenttia. Taloyhtiöissä on käynnissä isoja korjauksia, eikä asumiskulujen nousulle näy taitetta. Seuraavan hallituksen olisi määrätietoisesti etsittävä keinoja, joilla pysäytetään asumiskustannusten jatkuva nousu”, sanoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Taloyhtiön energiaratkaisut mietittävä huolella

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on laatinut jäsentaloilleen kaukolämpölaskurin. Laskurilla voi vertailla toteutunutta kulutusta ja hintaennustetta, jotta taloyhtiöissä saadaan tarkempi kuva hinnan muutoksista. ”Kaukolämpö on ylivoimaisesti yleisin lämmitysmuoto Turun seudulla. CO2-päästöoikeuden hinnan nousu ja fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristäminen vaikuttavat lämmön hinnan taustalla. Lämpömarkkinoille on tullut kilpailua, jonka vuoksi taloyhtiöt miettivät erilaisia vaihtoehtoja kustannusnousun taittamiseksi. Kaupungin omistajana on pidettävä huolta energiayhtiön ja kaukolämmön kilpailukyvystä lämmitysmuotona,” miettii toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen neuvontainsinööri Matts Almgrén korostaa asiantuntijuuden merkitystä energiaan liittyvissä ratkaisuissa. ”Mikäli taloyhtiössä mietitään eri lämmitysvaihtoehtoja, on tärkeä muistaa, että lämmitysjärjestelmän vaihto on korjaushanke. Se edellyttää suunnitelmallista etenemistä tarveselvityksen ja hankesuunnittelun kautta. Järjestelmän toimivuus pitää myös varmistaa, sillä uuden lämmitysjärjestelmän säätämiseen menee aina vähintään kaksi lämmityskautta. Toteuttamisessa tarvitaan lämmitys-, ilmanvaihto-, kylmä- ja automaatio- ja säätötekniikan asiantuntemusta. Olemme havainneet, että erityisesti lämpöpumppumarkkinoilla on liikkeellä toimijoita, joiden tarjoamat ratkaisut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Erilaisilla lähtötiedoilla ja energian hinta-arvioilla saadaan hyvin erilaisia laskentatuloksia.” Laitetoimittajista riippumaton tarkastelu ja huolellinen suunnittelu on tärkeää, jotta osakkailla on riittävät ja luotettavat tiedot hankkeesta päätöstä tehdessään.

Pitkäaikaiset investoinnit rahoitusvastikkeella

Hankkeiden rahoitusta mietittäessä on tärkeää muistaa yhtiöjärjestyksen määräykset vastikeperusteista. Suurimmassa osassa yhtiöitä on yhtiöjärjestyksessä pykälä, jonka mukaan pitkäaikaiset investoinnit, kuten esimerkiksi lämmitysjärjestelmän muutokset tai kiinteistön peruskorjaukset ja uudistukset, tulee kattaa rahoitusvastikeperusteisesti. Mikäli yhtiöjärjestyksessä määrätään kyseinen hanke katettavaksi rahoitusvastikkeella, ei hanketta saa rahoittaa hoitopuolen tuloista. Onkin siis tärkeää tarkastaa ja sisäistää oman yhtiön yhtiöjärjestyksen määräykset, ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Säästöä saa, kun perusasiat ovat kunnossa

Aktiivinen ja jatkuva kulutusseuranta on suunnitelmallisen kiinteistönpidon perustyökalu. Taloyhtiön kannattaa selvittää kuinka paljon energiaa ja vettä kiinteistössä kuluu, ja miten kulutus on vaihdellut viime vuosien aikana. Lämmityksen ja ilmanvaihdon toiminta kannattaa tarkastaa säännöllisesti, esimerkiksi 5 vuoden välein. Tarvittaessa järjestelmät säädetään. Myös kiinteistön vesipisteet olisi hyvä tarkistaa säännöllisesti. Erityisesti hiljalleen vuotava WC-istuin voi aiheuttaa suuria kustannuksia ilman, että asukas edes huomaisi vuotoa.

Jos taloyhtiössä on tehty energiatehokkuutta parantavia korjauksia, kannattaa kaukolämpöön liitetyn taloyhtiön pyytää sopimustehon tarkistusta. Näin voidaan vaikuttaa kaukolämmön perusmaksuun. Esimerkiksi Turku Energia tarkastaa sopimustehon asiakkaan pyynnöstä veloituksetta kerran vuodessa.

Kaukolämpölaskuri jäsensivuilla

Lisätietoa:

Juuso Kallio, toiminnanjohtaja
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
puh: 02 277 5150

Matts Almgrén, neuvontainsinööri
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
puh: 02 277 5153

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.