Sähköajoneuvot taloyhtiössä

Sähköajoneuvot taloyhtiössä

Julkaistu: 30.11.2017

Sähköajoneuvojen määrä kasvaa ja keskustelu latauspisteiden hankinnasta käy kuumana. Toistaiseksi latauspisteitä on taloyhtiöissä vielä vähän. Sähköajoneuvoja ladataan kuitenkin pääasiallisesti kotona, joten tarve latauspisteille on ilmeinen. Asia on ajankohtainen ja päätöksentekomenettely puhututtaa.

Asiasta parhaillaan käytävää keskustelua hämmentää se, että latauspisteiden hankkimiseen on useita eri vaihtoehtoja ja myös monia erilaisia teknisiä ratkaisuja. Riippumatta siitä, mikä vaihtoehdoista on kyseessä, päätöstä tehtäessä tulee muistaa osakkaiden yhdenvertaisuus ja ottaa huomioon yhtiön sähköverkon kunto ja kapasiteetti.

Sujuvaa päätöksentekoa

Jos autopaikat ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti taloyhtiön hallinnassa eikä sähköverkon kapasiteettia ja sähköliittymän kokoa tarvitse kasvattaa, päätös latauspisteiden hankkimisesta voidaan tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Toisin sanoen muutamien latauspisteiden hankinnasta päättämiseen riittää yli puolet annetuista äänistä yhtiökokouksessa. Kustannukset jakautuvat kaikkien osakkaiden maksettavaksi vastikeperusteisesti. Yhtiö vuokraa hallinnassaan olevia autopaikkoja ja voi halutessaan määritellä korkeamman vuokran niille paikoille, joilla sähköajoneuvon lataaminen on mahdollista.

Jos latauspisteet halutaan asentaa kaikille yhtiön hallinnassa oleville autopaikoille, on lähes varmaa, ettei yhtiön sähköverkko ja liittymäkoko riitä. Joudutaan pohtimaan sitä, mikä on tänä päivänä sellainen uudistus, jolla kiinteistö saatetaan vastaamaan ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia. Tulkinta on ollut, että jos sähköverkon kapasiteettia kasvatetaan vain siitä syystä, että kaikille autopaikoille saadaan latauspisteet, ei tätä vielä pidetä tavanomaisena uudistuksena. Tästä taas seuraa, että hankkeesta yhtiölle aiheutuvia kuluja voidaan periä yhtiövastikkeessa vain hankkeeseen suostuneilta osakkailta.

Jos autopaikat ovat osakashallinnassa, hallitus voi antaa yksittäiselle osakkaalle luvan asennuttaa latauspisteen autopaikalleen. Tällöin osakas maksaa itse sekä latauspisteen asennuksen että kunnossapidon. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta ja kapasiteetin rajallisuudesta seuraa, että ennen luvan antamista yhtiön tulee selvittää myös muiden osakkaiden halukkuus latauspisteiden asennuttamiseen. Yhtiön tulee myös valvoa, että latauspisteen asennus tehdään asianmukaisesti. Osakas maksaa kohtuullisen valvontakustannuksen. Silloin kun yhtiössä käsitellään ensimmäisen tai ensimmäisten latauspisteiden asennusta, on suositeltavaa käsitellä asia yhtiökokouksessa.

Turvallisesti ja oikeudenmukaisesti

Kukaan ei halua maksaa naapurinsa sähköauton lataamisesta. Jos vuodessa autoilee 20 000 kilometriä, kustantaa lataussähkö suurusluokaltaan noin 500 euroa vuodessa. Polttomoottorin esilämmitys ja sisätilalämmittimen käyttö maksavat arviolta noin 50 euroa vuodessa. Lataaminen voidaan kuitenkin järjestää siten, että lataussähkö veloitetaan mitatun kulutuksen mukaan sähköajoneuvon lataajalta itseltään. Ehdoton edellytys on, että lataaminen tulee aina järjestää taloyhtiössä siten, että se on turvallista.

Ole aktiivinen ja etene suunnitelmallisesti

Vältä sudenkuopat sähköautojen latauspisteisiin liittyen ja toimi suunnitelmallisesti:
1. Kartoita osakkaiden tarpeet latauspisteille.
2. Selvitä, kestääkö kiinteistön sähköjärjestelmä sähköautojen lataamista ja millaisilla reunaehdoilla.
3. Ota huomioon päätöksenteossa yhtiöjärjestys, kiinteistön sähköjärjestelmän mahdolliset rajoitukset ja tiedossa olevat muut korjaustarpeet.
4. Tee sopimukset kirjallisesti, sovi lataussähkön laskuttamisen pelisäännöistä ja perehdy huolella mahdollisten palveluntarjoajien sopimusehtoihin ennen päätösten tekemistä.
5. Muista aktiivinen viestintä!

Vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen, johtava asiantuntija (energia ja ilmasto) Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto

Lisätietoja: Yhdistyksen lakineuvonta 02 277 5151 tai neuvontainsinööri 02 277 5153

Motivan Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon oppaassa on:
- Perustietoa ladattavista autoista ja erilaisista latauspisteistä
- Tietoa latauspisteisiin liittyvästä päätöksenteosta kiinteistöissä, erityisesti asunto-osakeyhtiöissä.
- Vinkkejä suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavista seikoista.
- Latauspisteiden toteuttamis- ja käyttökustannusten jakosuosituksia.
- Lisäksi oppaassa on linkkejä sähköjärjestelmän suunnitteluun tarvittavaan aineistoon, kuten oppaisiin ja standardeihin.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.