Taloyhtiön hallitustyö vie keskimäärin neljä tuntia kuussa

Taloyhtiön hallitustyö vie keskimäärin neljä tuntia kuussa

Julkaistu: 03.05.2018

Taloyhtiön hallituksen jäsenet käyttävät hallitustyöskentelyyn keskimäärin noin neljä tuntia kuukaudessa, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä. Puheenjohtajilla aikaa kuluu runsaat neljä tuntia ja muilla hallitusten jäsenillä keskimäärin kolme tuntia kuukaudessa.

Tavallisin kokoontumistahti tavanomaisena vuonna ilman suuria hankkeita on kolmesta neljään kertaa vuodessa. Tätä useammin kokoontuu vain neljäsosa kyselyyn vastanneista. Joka viides taloyhtiö selviää yhdellä tai kahdella hallituksen kokouksella vuodessa. Kerrostaloyhtiöiden hallitukset kokoontuvat keskimäärin useammin kuin rivitaloyhtiöt ja kaikkein pienimmät taloyhtiöt. Pääkaupunkiseudulla hallitukset kokoontuvat vuositasolla keskimäärin noin kerran useammin kuin muualla Suomessa sijaitsevat taloyhtiöt.

Kokoukset kestävät kyselyn mukaan yleisimmin kaksi tuntia. Kokousten lisäksi suurin osa vastaajista kertoi käyttävänsä hallitustyöhön yhdestä kahteen tuntia kuukaudessa, keskimääräisen ajan ollessa noin kolme ja puoli tuntia.

”Jos ollaan koolla neljästi vuodessa kaksi tuntia kerrallaan, kokouksiin kuluu kahdeksan tuntia vuodessa. Jos kokousten lisäksi käyttää hallitustyöhön esimerkiksi kaksi tuntia kuukaudessa, aikaa kuluu kaikkiaan kaksi ja puoli tuntia kuukaudessa. Jos asiat ovat yhtiössä hyvin organisoitu ja johdettu, eikä yhtiössä ole isoja projekteja menossa, tämä voi hyvin riittää”, arvioi Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Kyselyyn vastanneista useampi kuin yhdeksän kymmenestä piti oman hallituksensa kokousmäärää sopivana, ja yhtä moni kertoi osallistuvansa kaikkiin kokouksiin.

Kiinnostus taloyhtiön asioihin tärkein syy hallitustyöhön

Kiinnostus oman taloyhtiön asioihin ja huoli yhteisestä omaisuudesta ovat tärkeimpiä syitä toimia taloyhtiön hallituksessa. Kyselyn vastaajista yli puolet mainitsi nämä syyt perusteluiksi päätökselleen asettua ehdolle taloyhtiön hallitukseen. Joka kolmas vastaaja mainitsi syyksi halun vaikuttaa asioihin. Lähes joka kolmas halusi hyödyntää osaamistaan osallistumalla taloyhtiön päätöksentekoon. Joka viides kertoi lähteneensä mukaan muiden painostamana.

Hallitusten keskikoko on noin neljä jäsentä. Kerrostaloissa ja suuremmissa taloyhtiöissä hallitusten keskikoko on jonkin verran suurempi kuin rivitaloyhtiöissä ja alle kymmenen huoneiston yhtiöissä.

Keskimääräisellä hallituksen jäsenellä on hieman runsaan kymmenen vuoden hallituskokemus taloyhtiöissä.

Hallituspaikoista ei yleensä äänestetä

Taloyhtiöiden hallitukset valitaan lähes aina yksimielisesti. Kyselyn mukaan vain kuudessa prosentissa vastanneista taloyhtiöistä oli äänestetty hallituksen jäsenistä. Hieman yli puolessa vastanneita taloyhtiöitä hallituksen valintaa ei valmistella etukäteen ennen yhtiökokousta.

”Tässä kohtaa taloyhtiöissä voisi olla mietinnän paikka. Ennen yhtiökokousta hallitus ja isännöitsijä voisivat vähintään aktivoida etukäteen osakkaita selvittelemään keskenään hallituksen jäsenehdokkaita. Myös erityinen nimitystyöryhmä olisi erittäin käyttökelpoinen valmistelemaan hallitusnimityksiä taloyhtiöissä”, Jukka Kero toteaa.

Hallituskysely 2018: hallitusten valinta ja kokoukset

Lisätiedot:

Jukka Kero, pääekonomisti
Kiinteistöliitto
puh: 1667 6226

Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksille tehtyyn kyselyyn vastasi 3142 hallituksen puheenjohtajaa ja 856 hallituksen jäsentä eri puolilta maata. Muita vastaajia oli 25. Kysely toteutettiin 7. – 19.3.2018 nettikyselynä. Kiinteistöliitto raportoi kyselyn muista osioista lisää kevään aikana.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.