Turun Kaupunki päivitti maaliskuussa ohjeistusta sähköpotkulautailun turvallisuuden parantamiseksi

Turun Kaupunki päivitti maaliskuussa ohjeistusta sähköpotkulautailun turvallisuuden parantamiseksi

Julkaistu: 27.05.2024

Turun kaupunki on ohjeistanut pienliikenneoperaattoreita turvallisuuden parantamiseksi vuodesta 2021. Ohjeistusta on päivitetty maaliskuussa 2024 yhteistyössä sähköpotkulautaoperaattoreiden kanssa.

Sähköpotkulaudat edistävät kestävää kaupunkiliikkumista etenkin, jos niillä korvataan henkilöautomatka tai niitä käytetään liityntäliikenteenä joukkoliikenteeseen, mutta lautojen suuri määrä ja erityisesti niiden pysäköinti tuo mukanaan ongelmia. Operaattoreilta saadun tiedon mukaan sähköpotkulautoja käytettiin Turussa kesällä 2023 (toukokuu-syyskuu) keskimäärin noin 1,8 kertaa per lauta vuorokaudessa, sähköpotkulautojen määrän ollessa enimmillään noin 7000 sähköpotkulautaa. Matkoja laudoilla tehtiin lähes 2 miljoonaa.

Lakimuutoksia tarvitaan

Kiinteistöliiton 2022 turvallisuuskyselyssä 14 % vastaajista ilmoitti sähköpotkulautojen tuoneen ongelmia taloyhtiölle. Ongelmat koskevat keskusta-alueiden taloyhtiöitä ja liittyvät yleensä pysäköintiin. Sähköpotkulautailun turvallisuushaasteita pyritään ratkomaan myös lainsäädännön kautta ja tavoitteeksi on asetettu, että lainsäädäntömuutokset tulisivat voimaan kesäkaudelle 2025.

”Kunnilla ja kaupungeilla ei tällä hetkellä ole lain suomaa mahdollisuutta puuttua sähköpotkulautojen määrään määräsääntelyn keinoin. Nykyinen mahdollisuus puuttua sähköpotkulautailuun perustuu yhteistyöhön operaattoreiden kanssa ja heidän hyvään tahtoonsa noudattaa yhteistä sopimista. Yhteistyötä operaattoreiden kanssa tehdään jatkuvasti ja ongelmiin pyritään puuttumaan nopeasti,” kertoo Turun liikennepalvelupäällikkö Risto Peltonen.

Pysäköinnin kehittämisen pilottihanke käyntiin kesäkuussa

Turun kaupunki, operaattorit ja pysäköinnin kehittämisestä kiinnostuneet taloyhtiöt ovat aloittamassa pilottihanketta sähköpotkulautojen pysäköinnin kehittämisestä. Taloyhtiön osoittamiin paikkoihin maalataan sähköpotkulaudoille pysäköintiruutuja, joiden tarkoitus on opastaa sähköpotkulaudoilla kulkevia asukkaita ja kertoa selkeästi mihin laudan voi jättää. Operaattoreiden ajodata auttaa hahmottamaan pysäköintitilan tarvetta.

 

Jyrkkälässä potkulautojen pysäköintihaasteita ratkottiin asukastoimikunnan aloitteesta. Aloite syntyi siitä, että skuuttien toiminta-alueen laajennettua oli niitä hetken ajan vähän ympäri kiinteistöä ja asiaan haluttiin parempi järjestys. Asukastoimikunta teki KOy Jyrkkälänpolulle aloitteen toteuttaa skuuttiparkki ja sijainti ratkaistiin yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa. Kuva: KOy Jyrkkälänpolku

 

 “Yhteiskäyttöinen mikroliikkuminen on viimeisten vuosien aikana muodostunut arkipäiväiseksi liikkumisen vaihtoehdoksi autojen ja pyörien rinnalle. On tärkeä pyrkiä löytämään kestäviä ja pitkäjänteisiä ratkaisuja pysäköinnin haasteisiin ja integroida uusi kestävä liikkumismuoto nykyiseen liikenteeseen ,” toteaa TIERin yhteiskuntasuhdevastaava Juho Lindgren.

Pilottihanke alkaa kesäkuun alussa ja kestää syksyyn 2024. “Pilotin aikana kerätään kokemuksia taloyhtiöiltä ja taloyhtiön asukkailta. Pilotin pohjalta on tarkoitus rakentaa ohjeistus, joka tarjoaa taloyhtiöille työkalut pysäköintiongelmien ratkaisemiseen.” kertoo Turun kaupungin projektikoordinaattori Jere Sipponen.

Taloyhtiöt voivat sopia kieltoalueista

Turun päivitetyn ohjeen mukaan operaattorit voivat sopia kieltoalueista myös kolmannen osapuolen kanssa, kuten yksityiset taloyhtiöt, mutta kaupunkia pitää informoida uusista rajoituksista ja ne lisätään mahdollisuuksien mukaan kaupungin toimesta Turun palvelukarttaan.

”Jos taloyhtiö haluaa oman tonttinsa tai osan siitä kieltoalueeksi, niin asiasta tulee olla yhteydessä operaattorien ja kaupungin edustajiin ja osoittaa kartalta vaadittu kieltoalue, joka voi enintään olla oman kiinteistön kokoinen. On kuitenkin hyvä huomata, että kieltoalueista huolimatta asukkaat käyttävät potkulautoja ja kieltoalueet todennäköisesti siirtävät pysäköinnin jonnekin toisaalle, joka voi yhtä lailla olla ei toivottu paikka. Taloyhtiön kannattaa tarkoin harkita kieltoalueita ja miettiä miten asukkaita voi asiassa ohjeistaa tai onko potkulaudoille osoitettavissa joku pysäköintipaikka,” toteaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Tällä hetkellä Turussa toimivat seuraavat operaattorit:  TIER, VOI, RYDE.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi
juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi (02) 2775152
projektikoordinaattori Jere Sipponen, Turun Kaupunki
jere.sipponen@turku.fi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.