Kiinteistöliiton Indeksitalo 2023: Varsinais-Suomessa nousua taloyhtiöiden kustannuksissa

Kiinteistöliiton Indeksitalo 2023: Varsinais-Suomessa nousua taloyhtiöiden kustannuksissa

Julkaistu: 12.09.2023

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänäkin vuonna voimakkaasti. Alueellisia eroja löytyy runsaasti ja yhtenä muutoksiin vaikuttavana tekijänä kiinteistösähkön vertailulukema laski viimevuotisen kaksinkertaistumisen jälkeen.

Kustannukset nousivat eniten Liedossa 6,1 prosenttia ja Loimaalla 5,9 prosenttia. Turussa nousua oli 4,7 prosenttia, Kaarinassa 4,5 prosenttia, Raisiossa 4,4 prosenttia ja Naantalissa 4,3 prosenttia. Hiukan maltillisemmin kustannukset nousivat Paraisilla 2,1 prosenttia ja Uudessakaupungissa 1,8 prosenttia. Salossa linja oli koko valtakunnallisesta vertailusta poikkeava ja kustannukset laskivat 3,6 prosenttia.
Varsinais-Suomessa vertailun kallein kiinteistökustannus oli Raisiossa 3,49 euroa neliöltä kuukaudessa. Toisena tuli Kaarina 3,46 euroa neliöltä ja kolmantena Turku 3,41. Naantalissa ja Paraisilla kustannus oli 3,40 euroa neliöltä. Liedossa kiinteistökustannukset nousivat 3,35 euroon neliöltä. Uudessakaupungissa kustannus oli 3,01 ja Loimaalla 2,92 euroa neliöltä. Salossa kiinteistökustannukset olivat alueen edullisimmat 2,78 euroa neliöltä.

Varsinaissuomalaisella perheellä vuodessa 770 euron ero kuntakohtaisissa kiinteistökustannuksissa

Kuntien väliset kustannuserot ovat suuria. Raisiossa 90 -neliöisessä huoneistossa asuva maksaa kuntakohtaisia kustannuksia noin 3 770 euroa vuodessa. Kaarinassa maksetaan noin 3 740 euroa ja Turussa vastaavasti 3 680 euroa. Naantalissa ja Paraisilla kiinteistökustannukset maksavat 3670 euroa vuodessa. Liedossa kustannuksiin menee 3620 euroa. Uudessakaupungissa kustannus on 3 250 euroa, Loimaalla 3150 euroa ja Salossa 3 000 euroa.

Valtakunnallisen vertailun kalleimmassa päässä Helsingissä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee vastaavassa 90-neliön huoneistossa noin 4 280 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää hieman alle 2 820 euroa. 

Kallistunut kaukolämpö nosti kustannuksia kaikkialla muualla paitsi Salossa

Turun seudulla kustannusnousu johtui pääosin kaukolämmön kustannusten noususta. Kaukolämmön kustannus nousi vertailussa 13,5 prosenttia Turussa, Kaarinassa, Raisiossa ja Naantalissa haukaten jo 1,75 euroa huoneistoneliötä kohti. Suhteellisesti kovin korotus 19 prosenttia nähtiin Liedossa. Lietolaisten lämmityskustannus nousi 1,58 euroon neliöltä.

Kaukolämmön kustannus nousi kovasti myös Uudessakaupungissa, jossa nousua oli 9,5 prosenttia ja kaukolämmön hinta 1,35 euroa neliö. Lähes vastaavat nousuprosentit näkyivät myös Loimaalla 8,8 ja Paraisilla 6,3 prosenttia. Salossa jätettä polttoaineena käyttävä voimala pystyi laskemaan kaukolämmön hintaa ja lämmityksen kustannus oli koko vertailun 2. edullisin 1,10 euroa neliö.

- Alueelliset ratkaisut näkyvät vuosi vuodelta voimakkaammin vertailussamme. Kaukolämmön piirissä olleet asukkaat eivät ole olleet immuuneja kustannusten nousulle. BIO-polttoaineiden hinnan nousu vaikuttaa monella paikkakunnalla kaukolämmön hintaan, sillä merkittävä osa kaukolämmöstä tehdään tällä polttoaineella. Kaukolämpötoimijoiden tulee pystyä vakauttamaan hintoja tai jopa palaamaan hintaa laskevaan trendiin. Polttoaineiden saatavuudesta ja lämmitysmuodon kilpailukyvystä huolehtiminen on tärkeä tavoite pitkällä aikavälillä, sanoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Jätehuollon vertailuhinnat nousivat suhteellisen paljon. Liedossa ja Paraisilla nousua oli 12-14 prosenttia. Raisiossa ja Naantalissa jätehuollon kustannus nousi 8-10 prosenttia. Hiukan pienemmät jätekustannusten nousut olivat Kaarinassa 6,4 ja Turussa 5,9 prosenttia. Salossa kustannus pysyi lähes entisellä tasolla ja Uudessakaupungissa kustannukset laskivat. Loimaan kustannusnousun vertailtavuutta häiritsee sen sisältämä astiapalvelun kustannus. Jätehuollon kustannusten nousun taustalla on jätelain uudistuksen toimeenpano. Lajittelu ja keräysvelvoitteiden muutoksen arvioitiin jo viime vuonna nostavan jätehuollon kustannuksia. 

Paraisilla, Turussa ja Uudessakaupungissa veden- ja jäteveden kustannus nousi 3,7-3,9 prosenttia ja Loimaalla 2,3 prosenttia. Muissa kunnissa kustannusten veden kustannukset pysyivät ennallaan.
Rakennuksen kiinteistövero nousi Varsinais-Suomessa keskimäärin 9,4 prosenttia. Tontin kiinteistövero pysyi kunnissa ennallaan. Rakennuksen kiinteistöveron verotusarvoihin tuli valtionvarainministeriön asetuksen perusteella lisäystä 9,4 prosenttia.

Sähköenergia halventunut

Sähkömarkkinoilla vaihtelut ja muutokset ovat olleet erittäin suuria Venäjän sotatoimien aloituksen jälkeen. Vuonna 2022 Indeksitalon kiinteistösähkön vertailukustannus nousi peräti 106 prosenttia. Vuodenvaihteen 2022/2023 korkeat hinnat asettuivat Suomessa lämpimän talvikauden, tuulivoiman ison tuotantomäärän, sähkönsäästötoimenpiteiden sekä Olkiluoto 3-voimalan säännöllisen tuotantoajon alkamisen seurauksena. Valtakunnallisessa vertailussa sähköenergian hinta on tälle vuodelle 34 prosenttia viime vuotta matalampi. Sen sijaan siirron perusmaksu on noussut keskimäärin 5,7 prosenttia, siirron verkkohinta 4,2 prosenttia ja energian perusmaksukin 2,6 prosenttia edellisvuodesta.

Lisätiedot: Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, Juuso Kallio 02 277 5152 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi ja Matts Almgrén 02 277 5153 matts.almgren@kiinteistoliitto.fi 

Indeksitalo Varsinais-Suomi 2023 aineisto

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on laajentanut valtakunnallista vertailua Naantalin, Liedon, Loimaan ja Paraisten alueilla.
Kiinteistösähkössä vertailukustannukset on laskettu vuodesta 2021 lähtien sähköenergian osalta kaikille kunnille vertailtujen sähkösopimusten keskiarvon mukaisesti, mutta siirtomaksut ovat paikallisen siirtoyhtiön mukaisia.

Nyt julkaistavan Indeksitalo 2023 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon vertailukustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet kaikista kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Vertailukaupungeissa asuu hieman runsaat neljä miljoonaa henkeä.

Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, kaikki yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut (vuonna 2022 kerrostaloyhtiöiden keskimääräiset hoitokulut olivat 5,38 e/m2/kk). Sähkösopimusten muutosten eritahtisuus tuo suurtakin eroa taloyhtiöstä toiseen. Indeksitalo-tiedot on kerätty elokuussa 2023, ja ne koskevat syyskuun tilannetta. 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.