Tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi

31.5.2024

Kiinteistöliitto toteuttaa vuosittain lähemmäs kymmenen valtakunnallista kyselyä tai tutkimushanketta, joissa tietoa haetaan jäsentaloyhtiöiden edustajilta koko maassa, kaikenkokoisissa taloyhtiöissä. Tämän lisäksi toteutamme harkitun määrän paikallisista tarpeista tulleita kyselyitä. Tämän kevään aikana selvitetään valtakunnallisesti korjausrakentamisen näkymiä, hoitovastikkeiden tasoa sekä ikä- ja muistiystävällisyyttä taloyhtiöissä. Lisäksi alueellisesti on selvitetty taloyhtiöiden jätehuoltopalveluiden tilannetta jätelain muutoksen jälkeen.

Kyselyjen keskeisenä tarkoituksena on saada riittävän tarkka tilannekuva jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä. Palvelutarpeet taloyhtiöissä muuttuvat ja olosuhteet vaihtelevat esimerkiksi Suomen eri alueilla ja erilaisissa taloyhtiöissä. Olosuhteet vaihtelevat myös maakuntien tai kaupungin sisällä. Tähän muutokseen sopeutumisessa ja taloyhtiöiden kehittämisessä tarvitaan tietoon perustuvia päätöksiä. Tässä pyrimme auttamaan tekemällä selvityksiä eri aiheista: talous ja rahoitus, kiinteistönpito ja hallinto, korjaaminen, kiinteistön tekniikka, energia, päätöksenteko, jäteasiat/kiertotalous, jakamistalous, kiinteistöturvallisuus.

Edunvalvojan arvokkainta omaisuutta on tieto. Laadukas lainsäädäntö ja viranomaistyöskentely edellyttävät tarkkaa tietoa toiminnan kohteen olosuhteista. Mikäli poliittisten päättäjien ja virkakoneiston käsitys taloyhtiökentän tilanteesta ja näkymistä ei ole riittävän kirkas, hyviä päätöksiä syntyy ehkä vain sattumien kautta. Kiinteistöliitto on valmistelemassa kansallista lainsäädäntöä jatkuvasti useissa työryhmissä, joihin edustustamme on pyydetty. Kuntatasolla tarjoamme taloyhtiöiden tilanteesta vastaavaa tietoa ja edustamme jäseniämme työryhmissä tai toimikunnissa. Lisäksi edunvalvontaa tehdään lausunnoin tai kannanotoin ja valmistelijoita tapaamalla. Huhtikuussa kutsuimme koolle laajan Lounais-Suomen jätehuoltoa käsittelevän sidosryhmäkokouksen, jossa kevään jätekyselyn tulokset ja taloyhtiöiden tilannekuva esiteltiin kaikille jätehuollon palvelutuotantoketjun osallisille.

 Kun Kiinteistöliiton jäsenmäärä jatkaa kasvuaan ja jäsentietomme paranevat, voimme tulevaisuudessa jonkin verran keventää vastaajien taakka muun muassa kohdistamalla joidenkin kyselyiden kutsuja satunnaistettuna hieman harvemmille koko jäsenkunnan sijaan. Tarkoitus on kuitenkin tulevaisuudessakin pitää kyselyistä saatava tieto riittävän tarkkana, myös suuraluekohtaisesti.

Mikäli mietit, vastaatko seuraavalla kerralla Kiinteistöliitolta tulevaan tutkimuskyselyyn, voit ainakin olla varma siitä, että vastaamisesta on hyötyä Kiinteistöliiton lisäksi kaikkien taloyhtiöiden asioiden ajamisessa. Myös vastaajan edustama taloyhtiö hyötyy välillisesti.

Kiinteistöliitto on olemassa jäseniään varten. Toteutamme seuraavan laajan kolmen vuoden välein tehtävän jäsentyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa. Vastausten avulla arvioimme omaa onnistumistamme ja voimme löytää myös niitä uusia palvelutarpeita, joita ei vielä ole tarjolla. Kiitämme lämpimästi aktiivisia taloyhtiöiden vastuuhenkilöitä panoksesta!

 Juuso Kallio

Juuso Kallio

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja.

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.