Talous, talous, talous

6.5.2019

Kiinteistöliitto toteutti kevään aikana talous- ja rahoituskyselyn. Kyselyn tarkoituksena oli saada entistä parempi kuva siitä, miten taloyhtiöt varautuvat tuleviin korjauksiin ja minkä verran yhtiöissä on velkaa. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi yli 3000 taloyhtiöiden edustajaa.

Taloyhtiöiden velkaantumisesta on syytä kantaa huolta, mutta ei huolestua. Kyselyn perusteella taloyhtiöiden velkamäärä vaikuttaa kaiken kaikkiaan maltilliselta. Rakennuskannan korjaustarpeet nostavat velkaantuneisuutta, mutta eniten taloyhtiöiden velkaantumisastetta ovat nostaneet uudistalot. Mahdolliset sääntelytarpeet tulisikin kohdistaa näihin uudiskohteisiin, jos velkaantumisastetta halutaan hillitä.

Muuttotappioalueilta on kuulunut muutamia yksittäistapauksia taloyhtiöistä, joiden on ollut hankala saada tarvitsemilleen korjauksille rahoitusta. Näissä tapauksissa tausta on ollut yhteneväinen. Juuri mitään korjauksia ei ollut tehty eli rakennuksen tekninen kunto oli käyttöikänsä päässä tai sen jo ylittänyt. Yhtiön kassaan ei oltu kerätty mitään ennakkoon. Pankin arviossa taloyhtiön yhtiövelan osuus olisi noussut reilusti yli 50 % yhtiön osakkeiden velattomasta laskennallisesta myyntiarvosta. Tämä seikka muodostaa haasteen rahoituksen myöntämiselle alueella, jossa arvonnousulle on tällä hetkellä vähän odotuksia.

Taloyhtiö voi parantaa rahoitusasemaansa suunnitelmallisella kiinteistönpidolla ja keräämällä etukäteen varoja tulevia korjaushankkeita varten. Varautumalla korjaushankkeisiin etukäteen taloyhtiö voi ikään kuin valmistaa osakkaitaan siihen mitä on tulossa. Varautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Joskus ennakkovarautuminen voi olla edellytys korjauslainan myöntämiselle.

Juuso Kallio

Juuso Kallio

Kirjoittaja toimii Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana. Vapaa-aikanaan Juuso remontoi kotiaan ja yrittää pitää vaimonsa tyytyväisenä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.