Talouden suhdanteet taittumassa

23.2.2017

Talouden suhdanteissa on tapahtumassa positiivinen muutos. Talouden nousua ennakoi usein rakentamisen kasvu, joka oli erittäin voimakasta vuonna 2016. Kasvun ennustetaan tasaantuvan vuonna 2017, kun uudistuotannon kovin kasvu hidastuu. Koko Suomessa asuinrakennusten rakentamisen aloituksissa ollaan huoneistojen määrällä mitattuna erittäin korkealla, noin 35000 asunnon vuosituotannossa vuosina 2016 - 2017.

Rakennetuilla kuutioilla mitattuna ollaan kuitenkin selkeästi jäljessä esim. vuosikymmenen alun tilanteesta ja viimeisen 15 vuoden keskiarvosta. Lounais-Suomessa aloitettiin noin 3000 asunnon rakentaminen. Kasvun painopiste on vapaarahoitteisessa kerrostalotuotannossa.

Voimakkaan uudistuotannon lisäksi korjausrakentamiselle ennakoidaan edelleen kasvua. Kiinteistöliiton syksyn korjausrakentamisbarometrin mukaan korjausrakentaminen kasvaa pääkaupunkiseudulla, sekä muualla Etelä-Suomessa. Talouden epävarmuustekijät aiheuttavat näkymiin alueellisia eroja. Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa odotukset ovat heikentyneet. Korjaushankkeiden rahoitustilanne on pysynyt ennallaan. Marginaalit ovat jopa edelleen hiukan kutistuneet ja niiden keskiarvo oli 1,1 %.

Perinteisen kokonaisurakan, jossa tilaaja tekee urakkasopimuksen rakennustöistä urakoitsijan kanssa, rinnalle nousee vaihtoehtoisia muotoja. Tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa tilaaja asettaa enimmäiskustannukset. Riskiä mahdollisista lisäkustannuksista siirretään urakoitsijalle. Mikäli tavoitehinta alitetaan, jaetaan säästö urakoitsijan ja taloyhtiön välillä. Allianssimallilla, jossa taloyhtiö, suunnittelijat, valvojat ja urakoitsijat työskentelevät yhteistoiminnallisesti, on pääkaupunkiseudulla toteutettu muutamia taloyhtiöiden putkiremontteja. Toteutusmuodolla on paljon merkitystä. Se määrittää miten korjaushanke kilpailutetaan, millainen urakkasopimus siitä tehdään ja kuinka korjaus organisoidaan.
Juuso Kallio

Juuso Kallio

Kirjoittaja toimii Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana. Vapaa-aikanaan Juuso remontoi kotiaan ja yrittää pitää vaimonsa tyytyväisenä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.