Etsimme positiivisia ilmiöitä asunto-osakeyhtiöiden toimintaympäristöstä

Julkaistu: 17.04.2019

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi haluaa tuoda esiin tekoja, hankkeita ja henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet positiivisesti kiinteistöalan ja asumisen toimintaympäristön kehittämiseen. Etsimme Varsinais-Suomen Vuoden korjaushanketta, Turvallisuustekoa, Palvelumyönteisintä tekoa ja Vuoden Taloyhtiöpuheenjohtajaa.

Yli puolet varsinaissuomalaisten asunnoista ja kodeista sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. Asunto-osakeyhtiöiden merkitys asuntojen hallintamuotona on kasvanut lähivuosien aikana ja kasvaa edelleen. Asunnonomistajien ja asunto-osakeyhtiöiden tekemien vuosittaisten korjausten arvo maakunnassamme on yli 650 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä vastaa yli puolta kaikesta alueen korjausrakentamisesta.

Etsimme Varsinais-Suomen alueelta:

Vuoden korjaushanke

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi kutsuu taloyhtiöt mukaan Vuoden korjaushanke-kilpailuun. Etsimme taloyhtiötä, joka on toteuttanut peruskorjaus- tai -parannushankkeen esimerkillisesti. Taloyhtiön tulee sijaita Varsinais-Suomen maakunnassa.

Arvioinnissa painotetaan erityisesti asukaslähtöisyyttä, innovatiivisuutta, energia- ja ympäristönäkökulmia sekä kiinteistön arvon huomioimista. Voittajan valitsee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Korjausrakentamistoimikunta.

Vuoden turvallisuusteko

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi kutsuu taloyhtiöt mukaan Vuoden turvallisuusteko-kilpailuun. Etsimme taloyhtiötä, joka on toteuttanut vuoden aikana esimerkillisen turvallisuusteon tai muutoin edistänyt taloyhtiön turvallisuutta järjestelmällisesti. Taloyhtiön tulee sijaita Varsinais-Suomen maakunnassa.

Arvioinnissa painotetaan erityisesti toiminnan suunnitelmallisuutta, ratkaisujen innovatiivisuutta, esteettömyyden edistämistä ja kiinteistön arvon kehityksen huomioimista. Voittajan valitsee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Turvallisuus-toimikunta.

Vuoden kiinteistöjen palvelumyönteisin teko

Etsimme Varsinais-Suomen alueella taloyhtiöiden kanssa toimivaa sidosryhmää, organisaatioita, viranomaistahoa tai yksittäistä henkilöä, joka on toiminnallaan osoittanut poikkeuksellista palvelualttiutta tai huomaavaisuutta taloyhtiöiden asukkaita ja hallintoa kohtaan.

Oletko kokenut positiivisen palvelukokemuksen asioidessasi jonkun viranomaistatahon kanssa? Onko joku yritys tai yrityksen edustajat palvellut taloyhtiötänne erityisen hyvin? Arvioinnissa painotetaan erityisesti positiivista palvelukokemusta, toiminnan innovatiivisuutta, sekä taloyhtiöiden hallinnon ymmärrystä. Palkinnon saanut taho ei voi olla osallistunut taloyhtiöiden hallinnon järjestämiseen. Palkittavan tahon valitsee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistön Palvelut toimikunta.

Vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja huolehtii ja valvoo, että hallitus täyttää sille kuuluvat tehtävät. Taloyhtiön puheenjohtajan vastuulle on säädetty muutamia lakimääräisiä tehtäviä, niistä tärkeimpänä hallituksen koolle kutsuminen aina tarvittaessa yhtiön asioiden niin vaatiessa. Toimiminen puheenjohtajana on vastuullista ja arvokasta työtä taloyhtiön hyväksi.

Onko taloyhtiössäsi puheenjohtaja, joka on tehtävässään tunnollinen ja osakkaita osallistava? Etsimme puheenjohtajaa, joka pyrkii omalla toiminnallaan edistämään suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista kiinteistöpitoa, sekä osakkaiden yhdenvertaisuutta. Palkittavan puheenjohtajan valitsee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistön As Oy toimikunta.

--

Voittajat julkaistaan loppuvuonna 2019 järjestettävässä tilaisuudessa. Ehdota palkittavaa tahoa lyhyesti ja ytimekkäästi perustellen 31.8.2019 mennessä osoitteeseen varsinais-suomi@kiinteistoliitto.fi tai postitse Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, Puolalankatu 1 D krs, 20100 Turku.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Juuso Kallio, puh 050-3307749 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

Toimikuntien kokoonpanot

Haku