Kiinteistöliiton Indeksitalo 2022: Turun seudun taloyhtiöiden energiakustannukset nousussa

Kiinteistöliiton Indeksitalo 2022: Turun seudun taloyhtiöiden energiakustannukset nousussa

Julkaistu: 12.09.2022

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna voimakkaasti. Alueellisia eroja löytyy runsaasti. Naantalissa kustannukset nousivat eniten 13,3 prosenttia. Turussa, Kaarinassa ja Raisiossa kiinteistökustannukset nousivat 13 prosenttia. Uudessakaupungissa nousua oli 10,5 ja Loimaalla 10,3, sekä Salossa 9,2. Paraisilla nousua oli 8,9 ja Liedossa vähiten 8,2 prosenttia. Voimakkain nousu on koettu sähkön hinnassa, mutta nousua on myös kaukolämmön kustannuksissa. Kiinteistöliiton valtakunnallisessa Indeksitalo-vertailussa kustannukset nousivat keskimäärin miltei 13 prosenttia vuodesta 2021. Kiinteistösähkön vertailukustannus nousi keskimäärin 106 prosenttia. Ilman sähköenergiaa kustannusten nousu oli 4,7 prosenttia.

Varsinais-Suomessa vertailun kallein kiinteistökustannus oli Raisiossa 3,35 euroa neliöltä kuukaudessa. Toisena oli Parainen 3,33 ja kolmantena Kaarina 3,31. Seuraavina tulivat Naantali sekä Turku, joiden kustannus oli 3,26. Liedossa kiinteistökustannukset olivat 3,16. Uudessakaupungissa jäätiin alle kolmen euron 2,96 ja Salossa 2,88. Loimaa oli edullisin 2,76 euroa neliöltä.

Perheasunnossa vuodessa 640 euron ero kuntakohtaisissa kiinteistökustannuksissa

Kuntien väliset kustannuserot ovat suuria. Raisiossa 90 -neliöisessä huoneistossa asuva maksaa kuntakohtaisia kustannuksia noin 3 620 euroa vuodessa ja Paraisilla 3 600. Kaarinassa maksetaan noin 3 570 euroa, Naantalissa ja Turussa vastaavasti 3 520 euroa. Liedossa kustannuksiin menee 3 410 euroa. Uudessakaupungissa kustannus on 3 200 euroa, Salossa 3 110 euroa ja Loimaalla 2 980 euroa.

Valtakunnallisen vertailun kalleimmassa päässä Helsingissä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee vastaavassa 90-neliön huoneistossa noin 3 900 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää hieman alle 2 800 euroa. Suurimpien kaupunkien osalta 90-neliöisessä huoneistossa asuva maksaa kuntakohtaisia kustannuksia Helsingissä noin 3 930 euroa vuodessa, ja Espoossa, Lahdessa, Tampereella ja Turussa runsaat 3 500 euroa. Suurten kaupunkien edullisimmassa, Oulussa, lukema on hieman runsaat 3 000 euroa.

Energia nosti yleisesti kustannuksia – lämmön kustannusnousussa vaihtelua

Turun seudulla kustannusten nousuun vaikuttivat eniten energian kustannukset, joista suurimpana sähkö. Seudun kaukolämmön kustannusten nousuun vaikuttaa useampi tekijä, joiden syyt löytyvät pääsääntöisesti Ukrainassa käytävästä sodasta. Energiayhtiön mukaan BIO-polttoaineiden hinta on noussut n. 30 prosenttia viime syksyyn verrattuna. Alueen vara- ja huippulaitosten polttoaineiden hinnat ovat myös nousseet, pelletti 64 ja öljy 75 prosenttia. Näiden tekijöiden summana kaukolämmön kustannus nousi vertailussa 9,7 prosenttia Turussa, Kaarinassa, Raisiossa ja Naantalissa eli nousua 0,14 euroa huoneistoneliötä kohti. Kaukolämmön kustannus oli näissä kunnissa 1,55. Salossa kaukolämmön kustannuksissa eivät sodan vaikutukset näkyneet. Polttoaineena jätettä käyttävä voimala piti kaukolämmön hinnan ennallaan ja kustannus oli koko vertailun 5. edullisin 1,14 euroa neliö. Kaukolämmön kustannus pysyi ennallaan myös Loimaalla ja Liedossa. Uudessakaupungissa ja Paraisilla kustannukset nousivat maltillisesti. Paraisilla nousua oli 1,2 prosenttia ja hinta nousi 1,31 euroon neliöltä. Uudessakaupungissa nousua oli 3,3 prosenttia ja kaukolämmön hinta 1,23 euroa neliö.

- Alueelliset ratkaisut näkyvät yhä voimakkaammin vertailussamme. Toistaiseksi kaukolämmön piirissä olevat asukkaat selviävät käynnissä olevasta energiakriisistä lievemmin kolhuin mitä sähkölämmittäjät keskimäärin. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin ilmassa. Mikä on alueen nykyisten lämmityspolttoaineiden saatavuus ja hinta pidemmällä aikavälillä? Kuinka pitkään sähkömarkkinoiden häiriö jatkuu ja mihin hinta asettuu? Lisäksi tuntuu erikoiselta, että samaan aikaan omistajat vaativat energiayhtiöiltään osinkoa, kun valtiota huudetaan niitä pelastamaan, sanoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Jätehuollon vertailuhinnat nousivat alueella 0,7–2,7 prosenttia. Liedossa kustannus pysyi ennallaan. Jätelain uudistuksen vaikutukset astuvat voimaan seuraavina vuosina. Lajittelu ja keräysvelvoitteiden muutoksen on arvoitu nostavan jätehuollon kustannuksia. Seudun vesikustannukset pysyivät käytännössä ennallaan kaikissa vertailukunnissa. Rakennuksen kiinteistövero nousi kaikissa alueen vertailukunnissa 4,2 prosenttia, mikä aiheutui valtionvarainministeriön asetuksen muutoksesta.

Sähkön vertailukustannus noussut yli kaksinkertaiseksi – Sähkön kustannusvertailussa käytettiin energian hinnoissa vertailukuntien keskiarvoa

Sähkömarkkinoilla on vallinnut erittäin epävakaa tilanne Ukrainan sodan monien seurausten takia. Pörssisähkön sekä uusien sähkösopimusten hinnat ovat nousseet erittäin jyrkästi, ja epävakaa tilanne myös jatkunee tulossa olevan talven ylitse. Kiinteistösähkössä kustannukset ovat vertailussa yli kaksinkertaistuneet edellisvuoteen verrattuna. Vaihtelua kuntien ja verkkoyhtiöiden sekä sopimustyyppien välillä on kuitenkin paljon.

Tällä hetkellä sähkön hintavertailut ovat erittäin vaikea tehtävä, koska markkinoilta saatavissa olevien sopimusten mallit ja hinnat muuttuvat koko ajan poikkeuksellisen vilkkaasti. Tässä vertailussa onkin käytetty sähköenergian hinnassa vertailtavien kuntien keskiarvoa, mutta siirtomaksussa edelleen paikallisen siirtoyhtiön tariffia. Vertailuluvut laskettiin nyt uudelleen samalla tavalla myös vuodelle 2021. Yllä olevista syistä tarkkojen vertailujen tekeminen kiinteistösähkön kustannuksesta kaupunkikohtaisesti on aiempaa haastavampaa, ja vertailulukemat ovat suuntaa antavia. Taloyhtiöiden tasolla tilanteet vaihtelevat suuresti sähkösopimuksen mallin, sopimuksen alkamisajan ja sopimuksen keston mukaisesti. Tässä olevat sähkövertailut heijastavat kunkin vuoden syyskuun hintoja.

Lisätiedot: Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, Juuso Kallio 02 277 5152 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

Indeksitalo Varsinais-Suomi taulukot 12.9.2022

Kiinteistöliiton valtakunnallinen vertailu ja Power BI työkalu

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on laajentanut valtakunnallista vertailua Naantalin, Liedon, Loimaan ja Paraisten alueilla.

Kiinteistösähkössä vertailukustannukset on laskettu vuonna 2022 sähköenergian osalta kaikille kunnille vertailtujen sähkösopimusten keskiarvon mukaisesti, mutta siirtomaksut ovat paikallisen siirtoyhtiön mukaisia. Sähkön vertailutiedot laskettiin nyt uudella tavalla myös vuodelle 2021.

Nyt julkaistavan Indeksitalo 2022 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon vertailukustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet kaikista kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Vertailukaupungeissa asuun hieman runsaat neljä miljoonaa henkeä. Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, kaikki yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut (vuonna 2021 kerrostaloyhtiöiden keskimääräiset hoitokulut olivat 5,26 e/m2/kk). Indeksitalo-tiedot on kerätty elokuussa 2022, ja ne koskevat syyskuun tilannetta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.