Taloyhtiöt hakevat keinoja asumisrauhan ylläpitämiseksi

Taloyhtiöt hakevat keinoja asumisrauhan ylläpitämiseksi

Julkaistu: 15.02.2022

Metelöinti asunnossa ja porraskäytävässä aiheuttaa eniten häiriöitä asumisrauhaan, selviää Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen tekemästä kyselystä. Kyselyn perusteella yleisimmin asumisrauhaa häiritään metelöimällä huoneistoissa juhlien ja bileiden muodossa. Seuraavaksi yleisimmät häiriöt ovat meteli porrashuoneissa, likaaminen tai roskaaminen ja vahingonteot.

Häiriöiden määrä vaihteli muutamista 50–60 häiriöön vuodessa. Vastauksista nousi esiin, että usein toistuvia häiriöitä aiheuttavat samat tahot. 47 % vastanneen mielestä asumisrauhaa häiritsee osakkaan vuokralainen. 27 % vastauksista häiriötä aiheuttaa osakkaan vuokralainen tai vieras, ja 15 % vastauksista yhtiön osakas.

Noin puolet vastanneista totesi, että häiriöiden määrä ei ole muuttunut viimeisen vuoden aikana. Neljänneksen mielestä häiriöt olivat vähentyneet ja neljänneksen mielestä häiriöt olivat lisääntyneet. Neljännes vastaajista kertoi, että asukkaiden turvallisuudentunne on heikentynyt viimeisen vuoden aikana. 63 % mukaan turvallisuudentuneessa ei ole tapahtunut muutoksia ja 13 % mukaan se on parantunut.

Yli puolessa vastanneista häiriötilanteita oli käsitelty hallituksen kokouksessa. ”Asioista pyritään usein ensin keskustelemaan asianosaisten kanssa, sekä annetaan kehotuksia tai huomautuksia. Mikäli ne eivät auta on hallitus antanut hallintaanottovaroituksen. Niitä oli annettu 62 tapauksessa, kertoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 300 taloyhtiön edustajaa. Noin 60 prosenttia vastauksista koski turkulaisia taloyhtiötä ja loput vastaajista olivat muualta Varsinais-Suomesta. 158 vastaajaa totesi, että taloyhtiössä on ollut häiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asukkaiden tai heidän vieraidensa päihteiden käytöstä. Taloyhtiöissä tapahtuvan ammattimaisen päihdekuntoutuksen harjoittajiksi vastaajat nimesivät Sininauhan, Y-Säätiön ja Mehiläisen.

Kiinteistöliitto kannattanut lakimuutoksia

Kiinteistöliiton mielestä lakimuutoksilla tulisi vahvistaa taloyhtiön puuttumiskeinoja. ”Taloyhtiöllä tulisi olla oikeus saada poliisilta tietoa huoneiston hallintaanoton perusteesta, kuten esimerkiksi häiritsevän elämän vieton perusteella tapahtuneista kotikäynneistä, ” toteaa päälakimies Jenni Hupli. Kiinteistöliitto pitää välttämättömänä, että yhtiön oikeus tietojen saantiin turvattaisiin lailla.

Hallintaanottoprosessissa taloyhtiöllä on näyttövelvollisuus huoneistossa vietetystä häiritsevästä elämästä. Poliisin käyntiraportit toimivat aiemmin välttämättömänä näyttönä erityisesti tilanteissa, joissa naapurit eivät uskaltaneet todistaa häiriöistä. Huplin mukaan häiriöt eivät ole vähentyneet. ”Ilman lainsäädännön uudistamista asunto-osakeyhtiöt eivät enää saa häiriöihin liittyviä käyntiraportteja poliisilta oikeudenkäynneissä tarvittavaksi näytöksi. Siksi asumisrauhan palauttaminen yhtiöön on hankalaa, häiriöt pitkittyvät tai asumisrauhan palauttaminen voi jopa estyä kokonaan.”

Hallintaanottoa nopeammaksi

Kiinteistöliitto on ehdottanut, että huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan voitaisiin päättää ilman nykylain mukaista hallituksen varoitusta, jos osakas on viettänyt huoneistossa häiritsevä elämää tai rikkonut terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi säädettyä erityisen moitittavalla tai erityistä vaaraa aiheuttavalla tavalla. 

Lisäksi Kiinteistöliitto on kannattanut sen selvittämistä, tulisiko mahdollistaa taloyhtiön hallituksen päätöksellä huoneiston lyhytaikainen väliaikainen hallintaanotto esim. yhden kuukauden ajaksi. Tällainen väliaikainen turvaamistoimi tulisi kysymykseen vakavan vaaran ja vahingon jatkamisen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiö voi häiriöttä estää, poistaa ja korjatakin huoneistossa olevia erityistä vaaraa tai haittaa aiheuttavia seikkoja ja ryhtyä toimiin pitkäaikaisen hallintaanoton toteuttamiseksi. Tällaisen väliaikaisen turvaamistoimenpiteen tarve ja yksityiskohtaiset edellytykset tulee selvittää riittävän kattavasti lainvalmistelun yhteydessä. Keinoa ei tulisi voida käyttää kevein perustein.

Taloyhtiön muistilista häiriötilanteiden hallintaan:

  1. Tartu häiriöihin nopeasti. Keskustele kaikkien osallisten kanssa, jos mahdollista.
  2. Häiriöistä kärsivien tulee ilmoittaa kokemistaan häiriöistä kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle.
  3. Huoneiston hallintaanotto edellyttää hallituksen varoituksen. Hallintaanottoa käytetään, kun muut keinot eivät auta. Hallituksen on kerättävä kirjallinen näyttö hallintaanoton tueksi.
  4. Ole yhteydessä poliisiin, terveystarkastajaan, pelastusviranomaiseen tai rakennusvalvontaan, kun häiriö koskee viranomaisen toimivallassa olevaa asiaa.
  5. Tee huoli-ilmoitus, jos sinulla herää huoli esimerkiksi naapurin muuttuneesta käytöksestä, turvallisuudesta tai jaksamisesta.
  6. Hallintaanottomenettely on tarkoin säännelty prosessi. Käänny tarvittaessa asiantuntijan puoleen menettelyä läpi vietäessä.

Lisätietoja:

Kiinteistöliiton 8.1.2021 lausunto asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskevasta arviomuistiosta

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry asumisrauha kyselyn tulokset 15.2.2022

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, toiminnanjohtaja Juuso Kallio juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi 02 277 5150

Suomen Kiinteistöliitto ry, päälakimies Jenni Hupli jenni.hupli@kiinteistoliitto.fi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.