Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusten kannalla

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusten kannalla

Julkaistu: 27.05.2020

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta valmistelee päätöstä alueen jätteenkuljetusjärjestelmästä. Alueen kunnat antavat parhaillaan valmisteluun liittyviä lausuntoja. Kunnan vastuulla oleva jätteenkuljetus kiinteistöltä vastaanottoon voidaan järjestää kunnassa käytännössä kahdella eri tavalla. Vaihtoehtoina ovat kunnan eli ylikunnallisen jätehuoltoyhtiön jätteenkuljetuksena tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Molempiin järjestelmiin liittyy hyviä ja huonoja puolia. Turussa on käytössä ollut kiinteistönhaltijan kilpailuttama järjestelmä. Turun alueella enemmistö kiinteistönhaltijoista, joita Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi edustaa, ovat nykyjärjestelmään tyytyväisiä.

”Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on edelleen sillä kannalla, että kiinteistönhaltijan tulisi voida kilpailuttaa jätteenkuljetus myös jatkossa. Ylimääräinen väliporras kunnan järjestelmässä on kiinteistönomistajan näkökulmasta turha. Se hankaloittaa ja hidastaa päivittäisten asioiden hoitamista ja lisää byrokratiaa”, toteaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio. Kansalliset tavoitteet kierrätysasteen nostoon ja jätemäärän vähentämiseen edistyvät paremmin, kun kiinteistönhaltijoilla ja asukkailla on mahdollisuus oppia ja tehdä tarvittavia muutoksia. Valinnanvapauden rajoittaminen ei edistä vapaaehtoisen kierrätysasteen nousua.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus mahdollistaa palvelun alueellisen optimoinnin, joka tarkoittaa mm. astioiden sijainnin, koon, tyhjennysvälin optimointia ja mahdollisia erilliskeräyksiä esim. muovi ja tekstiili. Se kannustaa taloyhtiöitä yhteistyöhön parhaan optimointituloksen saavuttamiseksi. Tämä näkyy esimerkiksi taloyhtiöiden yhteisinä jätepisteinä. Erityisesti lähiöissä on usein tehty tehokasta työtä kierrätyksen edistämiseksi.

Yksi keskitetyn järjestelmän ongelmia on kustannusten läpinäkyvyyden puuttuminen. Hinnoittelu ei perustu aiheuttamisperiaatteeseen, jolloin esimerkiksi keskusta-, taajama- ja syrjäseudulla asuville hinnat ovat samat, vaikka kustannusten aiheuttamisperuste on eri. Tiiviistä asumisesta ja alueellisesta yhteistyöstä saatu kustannushyöty ja tehokkuus siirtyvät muualle. Kärjistäen voi todeta, että saavutettu kustannushyöty valuu erityisesti tiiviiltä asuinalueelta väljästi ja yksilöllisesti asuville.

Keskitetyssä mallissa kustannukset voivat karata hallitsemattomaksi. Täysin monopoliasemassa oleva yhtiö, jonka hinnoittelumekanismit eivät ole markkinaehtoisia, vaan poliittisia päätöksiä, saadaan tuottamaan voittoa, kun jätteiden käsittelymaksut, perusmaksut ja jätteiden kuljetusmaksut määrätään riittävän suuriksi. ”Jätemaksulla saa kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle. Kohtuullisuus on viime kädessä subjektiivinen käsite. Kun hinnoittelumekanismit ovat edellä mainittuja on piiloverotus vaarana. Olemme kustannuskehityksestä huolissamme, koska jo nyt alueella ollaan keskitason yläpuolella” huomauttaa toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry

Puh 050-330 7749 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

Lausunto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle koskien jätteenkuljetusjärjestelmää 24.4.2020

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on 1907 perustettu kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Jäsenkuntamme muodostuu pääasiallisesti asunto-osakeyhtiöistä (90 %), mutta jäsenistöömme kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä ja huoltoyhtiöitä. Jäsenenämme on yli 2.500 kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä Varsinais-Suomen alueella.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.